• water_ok_icon
water_ok_icon
  • water_ok_icon

Cu ce ne ocupăm?

Despre noi

Asigurăm calitatea apei

Monitorizăm calitatea apei potabile distribuită și prelevăm probe de apă din 55 de puncte fixe pentru Municipiul București (acoperă întreg orașul), efectuând anual peste 6.000 de analize de laborator, prin care sunt monitorizați peste 130.000 parametri de calitate ai apei potabile.

În sistemul de distribuție, Apa Nova analizează calitatea apei potabile furnizată consumatorilor, în conformitate cu programele de monitorizare operațională aprobate de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, prin prelevarea de probe de apă din 55 de puncte fixe, care acoperă întreg orașul. În cadrul laboratorului acreditat al Apa Nova, pentru fiecare probă prelevată sunt analizați parametri de calitate ai apei potabile reglementați de legislația în vigoare (Ordonanța de Guvern nr. 7/28.01.2023).

Ce este un buletin de analiză a apei potabile?
Buletinul de analiză a apei potabile este un raport care oferă informaţii despre provenienţa apei potabile şi compară caracteristicile acesteia cu standardele impuse de legislație (Ordonanța de Guvern nr. 7/28.01.2023).

Ce conțin buletinele de analiză?
Buletinul de analiză oferă informații despre gustul apei (indicatori organoleptici), compoziția ei chimică (indicatori fizico-chimici) şi rezultatul verificărilor bacteriologice. Toate datele trebuie să se încadreze în valori reglementate prin lege.

Cum interpretăm un buletin de analiză a apei?
Numim “apă potabilă”, apa destinată consumului uman, în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, pregătirea hranei sau alte scopuri casnice, indiferent de origine sau mod de furnizare. E considerată potabilă și apa folosită în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor destinate consumului uman.

Ce analizăm într-un buletin?
Mirosul și gustul – sunt date de schimbarea caracteristicilor precum și existența unor substanțe, săruri minerale și gaze dizolvate.
Culoarea – dată de substanțele minerale sau organice care se dizolvă în natură.
Turbiditatea – gradul de transparență a apei.
pH – indicele care definește aciditatea apei.
Conductivitatea - totalitatea sărurilor dizolvate în apă.
Clor rezidual liber - cantitatea de clor din apă după dezinfecţie pentru protecţia sanitară a acesteia.
Amoniul, nitriţii şi nitraţii - modificări în timp ale calităţii apei, cauzate de surse de impurificare specifice acestui tip de compuşi.
Fierul - component natural al apei, aflat sub forma de compuşi (de obicei bicarbonat feros).
Oxidabilitatea - totalitatea substanţelor organice şi anorganice oxidabile în apă.
Duritatea totală - caracteristicile care conferă apei compuşi de calciu şi magneziu aflaţi în soluţie. În general duritatea apei se exprimă în grade germane de duritate.
Aluminiul - prezent în apă în mod natural şi indus în urma procesului de tratare pentru obţinerea apei potabile.