• water_ok_icon
water_ok_icon
  • water_ok_icon

Știri

Apa Nova București a publicat Raportul de Sustenabilitate pentru 2022

11/09/2023

Apa Nova București, furnizorul de apă potabilă și prestatorul serviciului de canalizare din București, a publicat Raportul de Sustenabilitate pentru anul 2022. Raportul evidențiază evoluția înregistrată de companie în domeniile-cheie ale sustenabilității, acoperind aspecte de mediu, sociale și de guvernanță, subliniind angajamentul continuu al operatorului față de dezvoltarea durabilă.

Transparența asupra celor mai importanți indicatori de performanță din domeniile mediu, social și guvernanță este esențială pentru compania noastră, managementul durabilității fiind parte integrantă a fiecărui aspect al organizației noastre, de la inovare, strategie de afaceri, operațiuni și până la satisfacția clienților. În 2022, am continuat să ne îmbunătățim performanța și transparența în ceea ce privește gestionarea efectelor schimbărilor climatice, progresând semnificativ în ceea ce privește integrarea sustenabilității în toate aspectele business-ului de-a lungul întregului lanț de parteneri. Bazându-ne pe un set de indicatori multidimensionali pentru a măsura performanța, am luat în considerare cinci factori la fel de importanți: acționarii, angajații, clienții, planeta și societatea, cărora le aplicăm aceleași standarde de excelență", a declarat Mădălin Mihailovici, Director General Apa Nova.

În 2022, Apa Nova și-a direcționat eforturile pentru creșterea eficienței echipamentelor și proceselor în vederea reducerii consumului de energie și a costurilor asociate. Totodată, compania a început implementarea de sisteme fotovoltaice pe șapte dintre obiectivele sale, având în vedere creșterea semnificativă a prețurilor la energie electrică și gaze naturale. Aceste investiții vor contribui la diminuarea costurilor directe cu energia electrică și a costurilor de întreținere reduse, precum și la o mai mare independență energetică prin utilizarea energiei verzi. De altfel, în 2022, autonomia energetică a Stației de Epurare Apă Uzată Glina a atins nivelul de 74,96%, ca urmare a producției interne de energie electrică prin microhidrocentrale și arderea biogazului rezultat din fermentarea nămolului. Simultan, Apa Nova a realizat modernizarea iluminatului exterior la amplasamentele uzinelor de apă, a achiziționat mașini electrice și a instalat stații de încărcare pentru acestea.

Toate aceste măsuri implementate au contribuit la o scădere semnificativă a consumului de energie electrică, ajungând în 2022 la aproximativ 80,5% din valoarea înregistrată în anul 2001.

Pe parcursul anului trecut, compania a realizat o evaluare a amprentei de biodiversitate pentru două situri semnificative, respectiv Stația de Tratare Roșu și Stația de Epurare Apă Uzată Glina. Pentru fiecare dintre aceste situri, s-au elaborat planuri de acțiuni, cuprinzând 24 de măsuri pentru Stația de Epurare Apă Uzată Glina și 23 de măsuri pentru Stația de Tratare Roșu. Principalele demersuri implementate în 2022 pentru reducerea amprentei de biodiversitate au inclus îmbunătățirea calității vieții speciilor afectate de lumina artificială și prevenirea răspândirii speciilor invazive în aceste zone. Compania a abordat aceste aspecte prin selectarea iluminatului cu impact redus, reducerea intensității luminii, direcționarea surselor de lumină spre sol, precum și prin elaborarea și afișarea fișelor de descriere pentru speciile invazive existente. Simultan, pentru minimizarea impactului activității de operare a stațiilor de tratare apă potabilă asupra biodiversității, s-au utilizat reactivi/substanțe conform legislației în vigoare, care au efect redus atunci când ajung în mediul înconjurător, folosirea produselor fitosanitare pentru gestionarea spațiilor verzi pe toate amplasamentele Apa Nova București fiind interzisă.

În ceea ce privește responsabilitatea socială corporativă, numai în 2022, Apa Nova a alocat un buget de aproximativ 4,8 milioane de lei, principalele domenii către care au fost direcționate fondurile din buget fiind educație, sănătate, mediu, cultură, sport și diverse alte acțiuni umanitare.

Referitor la performanța resurselor umane, la finalul anului 2022, Apa Nova înregistra 1.964 de angajați, dintre care 536 femei. Totodată, din totalul angajaților, 265 ocupă posturi de manageri, iar restul de 1.699 fiind personal operațional. Numărul persoanelor nou angajate în companie a fost de 193.

Aceste performanțe sunt doar o parte din rezultatele de sustenabilitate atinse de Apa Nova, mai multe detalii putând fi regăsite în cadrul Raportului de Sustenabilitate pentru anul 2022: https://www.apanovabucuresti.ro/assets/pdf/Raport-de-Sustenabilitate-2022-ANB.pdf.


Despre Apa Nova
Din 2000, Apa Nova, o companie Veolia, și-a asumat responsabilitatea gestionării resurselor de apă, tratarea și distribuția apei către consumatori, evacuarea apelor uzate și a apelor meteorice din Municipiul București. În cei peste 23 de ani, sistemul de alimentare cu apă și de canalizare a fost reabilitat, modernizat și dezvoltat conform celor mai bune practici industriale în domeniu, realizări care se traduc prin investiții de peste 750 de milioane de euro până în prezent.