• water_ok_icon
water_ok_icon
  • water_ok_icon

Știri

Eliminarea obligativităţii de ştampilare a documentelor emise de Apa Nova Bucureşti

Începând cu 23 iulie 2015 documentele emise de societatea Apa Nova Bucureşti (contracte, facturi, avize, scrisori) nu mai conţin ştampila rotundă a societăţii.

Eliminarea ştampilei rotunde s-a realizat conform noilor reglementări legale - Articolul V din Ordonanţa nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative:

(1) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri sau orice alte documente depuse la instituţiile sau autorităţile publice.

(2) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe documente sau orice alte înscrisuri emise în relaţia dintre acestea.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă toate prevederile legale referitoare la obligaţia aplicării ştampilei de către persoanele şi entităţile prevăzute la alin. (1) şi (2).