• water_ok_icon
water_ok_icon
  • water_ok_icon

Cine suntem

Cine suntem

Certificări și acreditări

Facem lucrurile ca la carte, nu după ureche. Suntem mereu atenți ca serviciile pe care le oferim să fie de calitate și, mai mult de atât, să respecte procedurile, certificările și acreditările stabilite prin lege.

Întreaga noastră activitate este reglementată atent prin documente și proceduri legale.

Contract Concesiune
Act Adițional 1
Act Adițional 2
Act Adițional 3
Act Adițional 4
Act Adițional 5
Act Adițional 6
Act Adițional 7
Act Adițional 8
Act Adițional 9
Act Adițional 10
Act Adițional 11
Anexa nr. 1 la Act Adițional 11
Anexa nr. 2 la Act Adițional 11
Anexa nr. 3 la Act Adițional 11
Anexa nr. 4 la Act Adițional 11
Anexa nr. 5 la Act Adițional 11
Anexa nr. 6 la Act Adițional 11
Anexa nr. 7 la Act Adițional 11
Anexa nr. 8 la Act Adițional 11
Anexa nr. 9 la Act Adițional 11
Anexa nr. 10 la Act Adițional 11
Anexa nr. 11 la Act Adițional 11
Anexa nr. 12 la Act Adițional 11
Anexa nr. 13 la Act Adițional 11
Anexa nr. 14 Secțiunea A la Act Adițional 11
Anexa nr. 14 Secțiunea B la Act Adițional 11
Anexa nr. 15 la Act Adițional 11
Anexa nr. 16 la Act Adițional 11
Anexa nr. 17 la Act Adițional 11
Anexa nr. 18 la Act Adițional 11
Anexa nr. 19 la Act Adițional 11
Act Adițional nr. 12
Contractul de Concesiune Nivele de Servicii


Licenţiere - autorizare ANRSC
Apa Nova București are dreptul să “opereze” servicii de alimentare cu apă și de canalizare și este autorizată să exploateze sistemul public de alimentare cu apă și canalizare din aria administrativă a Municipiului București în baza unei licențe emise de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.).

Apa Nova Bucureşti deţine Licenţa clasa 1 nr. 6279/21.04.2023 emisă de A.N.R.S.C., prin Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 276/21.04.2023. Licența este valabilă până la data de 18.05.2028.

Licență pentru serviciul public de apă și de canalizare

Certificarea sistemului de management integrat
Sistemele de management integrate sunt seturi de procese care folosesc aceleași resurse (profesioniști, materie primă, infrastructură, financiare) pentru a îndeplini obiective care privesc toate părțile interesate.

Apa Nova București a implementat un Sistem de Management Triplu Integrat în jurul unor factori precum Calitate, Mediu și Sănătate și Securitate operațională, care se aplică în întreaga societate. Funcționarea sistemului se face în conformitate cu standarde de referință prevăzute în certificate de calitate pe care le puteți consulta mai jos:

Angajamentul si politica ANB
Certificat ISO 14001 - Apa Nova București
Certificat ISO 9001- Apa Nova București
Certificat ISO 45001- Apa Nova București

Certificat ISO 14001 - Grup Veolia România
Certificat ISO 9001- Grup Veolia România
Certificat ISO 45001- Grup Veolia România

Pentru a asigura buna funcționare a sistemului, urmărim continuu și îmbunătățim prin audituri interne și externe, procesele de management. Înregistrările păstrate ale activității Apa Nova sunt analizate de către managementul de la cel mai înalt nivel, asigurând atingerea obiectivelor și a țintelor de mediu. După analiza datelor, managementul companiei alocă toate resursele necesare pentru păstrarea performanțelor sistemului de management certificat.

Acreditarea laboratoarelor conform SR EN ISO/CEI 17025:2018
Laboratoarele de control a calităţii apei potabile şi analiza apelor uzate din cadrul Apa Nova Bucureşti funcționează cu acreditări din partea Asociaţiei Naţionale de Acreditare din România - RENAR.

De-a lungul timpului, specialiști din ambele laboratoare au avut ocazia să-și compare și confirme performanțele cu alte unități internaționale din cadrul Grupului Veolia, precum și alte unități internaționale de profil la nivel mondial.

Certificat de acreditare Renar - Laborator de Analize Ape Uzate
Certificat de acreditare Renar - Laborator Control Calitate Apă Potabilă
Declaraţia de politică în domeniul calităţii în cadrul laboratoarelor

Înregistrarea Laboratorul pentru controlul calității apei potabile Laboratorul Control Calitate Apa Potabila este înregistrat în Registrul laboratoarelor Ministerului Sănătății pentru monitorizarea calităţii apei potabile, în conformitate cu prevederile legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare, şi H.G. nr.974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a producției si distribuției apei potabile.

Certificat de înregistrare Laborator Control Calitate Apa Potabila