• water_ok_icon
water_ok_icon
  • water_ok_icon

Racordul de canalizare

Racordul de canalizare

Servicii

Racordul de canalizare

Tot ce ține de colectarea, transportul și curățarea apelor uzate în București este responsabilitatea noastră. De aceea, Apa Nova vă poate ajuta cu evacuarea în rețeaua publică a apelor menajere de acasă sau rezultate în urma proceselor tehnologice la locul de muncă.

Tot ce ține de colectarea, transportul și curățarea apelor uzate în București este responsabilitatea noastră. De aceea, Apa Nova București vă poate ajuta cu evacuarea în rețeaua publică a apelor menajere de acasă sau rezultate în urma proceselor tehnologice la locul de muncă.

În timp ce alimentarea cu apă se face printr-un branșament, punctul care delimitează canalizarea publică se numește ‘cămin de racord’. Racordul de canalizare asigură legătura dintre instalația interioară de canalizare a unui imobil și rețeaua publică de canalizare. Pentru că este parte din rețeaua publică, exploatarea, întreținerea sau repararea racordului de canalizare fac parte din obligațiile companiei noastre, în timp ce proprietarul imobilului este responsabil de instalația interioară de canalizare.

În cazul în care nu există racord alocat imobilului, urmați cei 5 pași simpli de conectare la rețeaua publică de canalizare.

Pentru firme și instituții de stat
În cazul firmelor și instituțiilor, evacuarea apelor uzate în rețeaua publică de canalizare se poate face doar pe baza documentelor justificative, cu respectarea normelor şi a normativelor despre condițiile şi calitatea apelor evacuate. În acest sens, Apa Nova va elibera un Acord de Preluare.

Acordul de preluare
Acordul de preluare este un document emis de Apa Nova București pe baza căruia companii sau instituții de stat cu ocupații specifice pot evacua apele uzate în rețele de canalizare sau stații de epurare.

Ce acte trebuie să pregătiți pentru emiterea sau modificarea unui Acord de Preluare?
Verificați aici Normativul.

În cazul în care există racord sau după execuția racordului, Apa Nova asigură încheierea contractelor de furnizare și prestări servicii astfel: trimiteți pe adresa de e-mail [email protected] documentele necesare contractului aferent serviciului pe care doriți să îl contractați. Documentele solicitate le puteți vizualiza aici:

Un consultant Apa Nova analizează documentele primite, iar în situația în care constată lipsa unui document necesar, veți fi contactat telefonic.

Ulterior, pe adresa de e-mail de pe care ați trimis solicitarea, veți primi contractul editat în vederea semnării olograf de către dumneavoastră.

Contractul semnat îl veți trimite ca răspuns la mesajul inițial. Varianta originală va fi transmisă prin curier la sediul Apa Nova din str. Tunari nr. 60A, sector 2, București.

După semnarea contractului de către compania noastră, veți primiți pe e-mail varianta finală a acestuia. Cu acest ultim pas, serviciul se consideră contractat.