• water_ok_icon
water_ok_icon
  • water_ok_icon

Racordul de canalizare

Racordul de canalizare

Servicii

Racordul de canalizare

Tot ce ține de colectarea, transportul și curățarea apelor uzate în București este responsabilitatea noastră. De aceea, Apa Nova vă poate ajuta cu evacuarea în rețeaua publică a apelor menajere de acasă sau rezultate în urma proceselor tehnologice la locul de muncă.

În timp ce alimentarea cu apă se face printr-un branșament, punctul care delimitează canalizarea publică se numește ‘cămin de racord’. Racordul de canalizare asigură legătura dintre instalația interioară de canalizare a unui imobil și rețeaua publică de canalizare. Pentru că este parte din rețeaua publică, exploatarea, întreținerea sau repararea racordului de canalizare cad în sarcina Apa Nova, în timp ce proprietarul imobilului este responsabil de instalația interioară de canalizare.

Pentru firme și instituții de stat
În cazul firmelor și instituțiilor, evacuarea apelor uzate în reţeaua publică de canalizare se poate face doar pe baza documentelor justificative, cu respectarea normelor şi a normativelor despre condiţiile şi calitatea apelor evacuate.

Acordul de preluare
Acordul de preluare este un document emis de Apa Nova pe baza căruia companii, firme sau instituții de stat cu ocupații specifice pot evacua apele uzate în rețele de canalizare sau stații de epurare.

Ce acte trebuie să pregătești pentru emiterea sau modificarea unui Acord de Preluare?

Descarcă de aici actele necesare.