• water_ok_icon
water_ok_icon
  • water_ok_icon

Știri

Notă de informare privind protecţia datelor personale

23 decembrie 2020

Protecția datelor cu caracter personal reprezintă o prioritate pentru  S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. Vă informăm că depunem toate eforturile pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu principiile aplicabile la nivel european, respectiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), dar și în conformitate cu legislația națională secundară.

Prelucrăm datele cu caracter personal ale clienților noștri (ex. datele de identificare și de contact, valoarea facturilor și data de scadență, date rezultate din interacțiunile cu serviciul de relații cu clienții), în principal, pentru următoarele activități și scopuri: a) furnizarea serviciilor și executarea contractului, b) emiterii facturilor, procesarea plăților și colectarea creanţelor, c) activități de relații cu clienții, d) apărarea drepturilor noastre în instanță precum și gestionarea fraudelor; e) îmbunătățirea serviciilor noastre și cercetări de piață, f) activități de publicitate.

În funcție de scopul prelucrării, temeiul în baza cărora prelucrăm datele cu caracter personal este unul dintre următoarele: a) încheierea și executarea contractului de servicii, b) interesul nostru legitim, c) respectarea unei obligații legale, d) respectarea obligațiilor legale, e) consimțământul persoanei vizate, f) protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau a unui interes public.Drepturile dumneavoastră, în calitate de persoană vizate, sunt următoarele: a) dreptul de informare; b) dreptul de acces; c) dreptul de ștergere și rectificare; d) dreptul de a vă opune prelucrărilor pe bază de consimțământ; e) dreptul de a nu fi supus unui proces individual automatizat.

Este important să știți că drepturile dumneavoastră nu sunt drepturi absolute – ele trebuie întotdeauna să fie echilibrate în funcție de circumstanțele în care datele dumneavoastră sunt prelucrate, măsurile tehnice și organizatorice implementate, scopurile pentru care sunt prelucrate și temeiurile pe care se întemeiază prelucrarea. În plus, prin exercitarea drepturilor dumneavoastră nu ar trebui să fie afectate în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane.

Pentru informații complete cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților noștri, vă rugăm să consultați aici Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.