• water_ok_icon
water_ok_icon
  • water_ok_icon

Știri

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare a proiectului "Realizare microhidrocentrală în scopul valorificării potențialului hidroenergetic, captare Crivina"

21/08/2023

Apa Nova București S.A. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Realizare microhidrocentrală în scopul valorificării potențialului hidroenergetic, captare Crivina" ce se va realiza în orașul Bolintin Vale, sat Crivina, cod postal 085101, str. Barajului nr. 53, nr. cadastru 31844, nr. carte funciară 31844, jud Giurgiu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din municipiul Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc A-B, jud. Giurgiu şi la Centrul de Relații Clienți al Apa Nova București S.A.,  situat în str. Tunari, nr. 60A, sector 2, București, în zilele de luni-vineri, între orele 08:00-17:00.

Proiectul deciziei de încadrare de nesolicitare a evaluării asupra mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.