• water_ok_icon
water_ok_icon
  • water_ok_icon

Știri

Apa Nova ajustează tarifele pentru apă potabilă și canalizare

30/11/2022

Tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare sunt ajustate de Apa Nova București, începând cu data de 1 decembrie 2022, ca urmare a evoluției accelerate a inflației și a deprecierii monedei naționale.

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) a aprobat, prin Decizia nr. 200/22.11.2022, ajustarea ordinară pentru prețurile și tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare în Municipiul București, după cum urmează:
•  pentru o mie de litri de apă potabilă, tariful este de 4,79 lei + TVA, fiind actualizat cu 0,28 lei + TVA, de la 4,51 lei + TVA;
•  pentru o mie de litri de apă uzată deversată în rețeaua publică de canalizare, tariful este de 2,52 lei + TVA, actualizat cu 0,14 lei + TVA, de la 2,38 lei + TVA.

Decizia Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice este conformă cu prevederile generate de Contractul de Concesiune și cu reglementările aplicabile prevăzute de legislația în vigoare. Actualizarea tarifară va fi reflectată în facturile emise reprezentând consumul ulterior datei de 1 decembrie 2022.

Chiar și în condițiile acestei ajustări, tarifele practicate de compania Apa Nova rămân printre cele mai mici din România, ocupând locul 42 din 45 de operatori de utilități din România.

Din 2000, Apa Nova, o companie Veolia, și-a asumat responsabilitatea gestionării resurselor de apă, tratarea și distribuția apei către consumatori, evacuarea apelor uzate și a apelor meteorice din Municipiului București. În cei peste 20 de ani de activitate, sistemul de alimentare cu apă și de canalizare a fost reabilitat, modernizat și dezvoltat conform celor mai bune practici industriale în domeniu, realizări care au la bază investiții de peste 580 de milioane de euro, până în prezent.