• water_ok_icon
water_ok_icon
  • water_ok_icon

Știri

Ajustare tarifară extraordinară pentru serviciile de apă potabilă și canalizare

31/01/2024

Apa Nova București ajustează tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare începând de la 1 februarie 2024, în vederea menținerii echilibrului financiar al Concesiunii în condițiile asumate de părți, ca urmare a costurilor suplimentare aferente preluării în concesiune și, ulterior, operării Stației extinse de Epurare a Apelor Uzate Glina și a incineratorului de nămol. 
În baza Raportului Comisiei de Experți Internaționali Independenți din 19.01.2024, dar și a Deciziei nr. 12/23.01.2024 emise de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), a fost aprobată ajustarea extraordinară a prețurilor și tarifelelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare în Municipiul București, astfel:
• pentru o mie de litri de apă potabilă, tariful este de 5,86 + TVA, fiind actualizat cu 0,81 lei + TVA, de la 5,05 lei + TVA;
• pentru o mie de litri de apă uzată deversată în rețeaua publică de canalizare, tariful este de 3,09 lei + TVA, actualizat cu 0,43 lei + TVA, de la 2,66 lei + TVA.

Hotărârea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice respectă prevederile din Contractul de Concesiune și din Hotărârea Guvernului nr 1019/2000.

Facturile emise pentru consumul ulterior datei de 1 februarie 2024 vor reflecta această actualizare tarifară.

Chiar și pe fondul acestei ajustări extraordinare, tarifele practicate de compania Apa Nova rămân printre cele mai mici din România, ocupând locul 47 din 49 de operatori de utilități din România.

Impactul ajustării tarifare aplicate începând cu 1 februarie 2024 este redus, ponderea unei facturi pentru apă și canalizare în bugetul unei familii cu venituri medii din Municipiul București fiind de aproximativ 1,05%, față de valoarea de referință de 3,5%, stabilită prin lege.

Din 2000, Apa Nova, o companie Veolia, și-a asumat responsabilitatea gestionării resurselor de apă, tratarea și distribuția apei către consumatori, evacuarea apelor uzate și a apelor meteorice din Municipiul București. În cei peste 23 de ani, sistemul de alimentare cu apă și de canalizare a fost reabilitat, modernizat și dezvoltat conform celor mai bune practici industriale în domeniu, realizări care se traduc prin investiții de peste 750 de milioane de euro până în prezent.