• water_ok_icon
water_ok_icon
  • water_ok_icon

Știri

Ajustare tarifară ordinară la serviciile de apă potabilă și canalizare

30/04/2024

Ca urmare a evoluției inflației, Apa Nova București actualizează tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, începând cu data de 1 mai 2024.  

Astfel:
• pentru o mie de litri de apă potabilă, tariful este de 6,16 lei + TVA, fiind actualizat cu 0,3 lei + TVA, de la 5,86 lei + TVA;
• pentru o mie de litri de apă uzată deversată în rețeaua publică de canalizare, tariful este de 3,24 lei + TVA, actualizat cu 0,15 lei + TVA, de la 3,09 lei + TVA.

Ajustarea ordinară pentru prețurile și tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul București a fost aprobată de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), prin Decizia nr. 52/22.04.2024.  

Decizia Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice este conformă cu prevederile aprobate în Contractul de Concesiune și cu reglementările Hotărârii de Guvern nr. 1019/2000.  

Actualizarea tarifară va fi reflectată în facturile emise reprezentând consumul ulterior datei de 1 mai 2024.  

Chiar și pe fondul acestei ajustări extraordinare, tarifele practicate de compania Apa Nova București rămân printre cele mai mici din România, ocupând locul 44 din 49 de operatori de utilități din România.

Din 2000, Apa Nova, o companie Veolia, și-a asumat responsabilitatea gestionării resurselor de apă, tratarea și distribuția apei către consumatori, evacuarea apelor uzate și a apelor meteorice din Municipiul București. În cei peste 24 de ani, sistemul de alimentare cu apă și de canalizare a fost reabilitat, modernizat și dezvoltat conform celor mai bune practici industriale în domeniu, realizări care se traduc prin investiții de 693 milioane de euro până în prezent.