• water_ok_icon
water_ok_icon
  • water_ok_icon

Știri

Informare cu privire la Taxa Municipala de Apă Uzată Faza 2 (TMAU Faza 2)

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 578 din 24.10.2019

Vă informăm că în data de 24.10.2019 a fost aprobată, prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 578,  Taxa Municipală pentru Apa Uzată Faza 2 (“TMAU Faza 2”).
 Aceasta se aplică  începând cu data de 01.11.2019 și este în cuantum de 0,07 lei/m3 deversat la canalizare.

Taxa Municipală pentru Apa Uzată Faza 2 este destinată  acoperirii serviciului datoriei publice locale aferent împrumutului contractat de către Municipiul București, de la Banca Europeană de Investiții, în scopul asigurării cofinanțării proiectului ”Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector  Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București – Etapa II”. 

Această taxă este colectată de Apa Nova București S.A, Operatorul local al serviciilor de apă și canalizare,  în numele și pentru Municipiul București și se aplică tuturor clienților (persoane fizice și juridice) care beneficiază de serviciile de canalizare. 
Colectarea efectivă se va realiza prin intermediul facturilor emise de  Apa Nova București S.A pentru serviciile de canalizare furnizate (“TMAU Faza 2”).