• water_ok_icon
water_ok_icon
  • water_ok_icon

Media

Media

22.10.2015- Informare de presa

Ca urmare a anchetei demarate de Direcția Națională Anticorupție (DNA), Apa Nova București, dorește să clarifice aspecte referitoare la tarifele serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.

Ca urmare a anchetei demarate de Direcția Națională Anticorupție (DNA), Apa Nova București, în deplin respect al dreptului consumatorilor și al publicului la o informare corectă, dorește să clarifice prin această informare de presă aspecte referitoare la tarifele serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.

Conform ultimelor date statistice primite de la Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), în martie 2015, vă aduceam la cunoștință că tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare practicate de Apa Nova București ocupă poziția a 17-a, în comparație cu tarifele practicate de cei 33 de mari operatori de servicii de acest tip din România. Dintre acești 33 de mari operatori, doar 2 sunt privați (București și Ploiești). Pentru detalii și cifre oficiale, vă rugăm să consultați graficele din anexă, întocmite în baza informațiilor oficiale.

Poziția ocupată de tariful serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare din Bucureşti este aproape neschimbată comparativ cu cea din anul 2001 (contractul de concesiune a intrat în vigoare la data de 17 noiembrie 2000). Așa cum se observă din tabelul anexat, referitor la anul 2001, și ceilalți operatori de servicii de alimentare cu apă și de canalizare din România și-au ajustat tarifele, în conformitate cu reglementările în vigoare și în aceeași proporție.

Tariful practicat de Apa Nova București acoperă cheltuielile de operare, întreținere, reabilitare, dezvoltare și de modernizare ale sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, conform cerințelor Contractului de Concesiune, pe întreaga perioadă a concesiunii (25 ani).

Schimbările tarifare extraordinare sunt făcute în concordanță cu termenii contractului de concesiune, printr-un mecanism de validare reprezentat de o comisie de experți internaționali (Raportul Comisiei de Experți ai Concesiunii; această comisie este formată din trei experți recunoscuți internațional: unul german, unul olandez și unul italian). Rolul acestei comisii este de a valida creșterea nivelului de tarif aplicabil, așa cum a fost stabilit prin Contractul de Concesiune. Ulterior, creșterea tarifară este supusă aprobării autorității naționale de reglementare în domeniu, respectiv ANRSC. Astfel, aceste ajustări nu lasă loc unei revizuiri subiective a tarifului, întrucât se aplică în mod strict indicii oficiali.

Ajustările tarifare pot fi:
- ordinare: tarifele sunt actualizate în funcție de rata inflației dacă aceasta depășește 5% și de cursul de schimb Leu/Euro;
- extraordinare: pentru finanțarea de lucrări suplimentare care sunt făcute în afara Contractului de Concesiune, modificări ale legislației etc.

Conform Institutului Naţional de Statistică, rata inflației în România, pentru perioada 2000-2014, a fost cu mult peste 5% în fiecare an până în 2012, exceptând anul 2007 când a fost de 4.84%. Detalii pentru fiecare an din această perioadă puteți găsi în cele ce urmează.

Nicio schimbare de tarif, ordinară sau extraordinară, nu s-a făcut și nu se va face fără aprobarea ANRSC.

Exemple de ajustări extraordinare de tarif:
- Preluarea Casetei în concesiune: ajustare tarifară de 17,13%, pentru investiţii de 39.270.000 euro şi costuri de operare (până la data prezentei informări) de aproximativ 3.400.000 euro/an;
- Preluarea Staţiei de Epurare Ape Uzate Glina în concesiune: ajustare tarifară de 36,68%, pentru investiţii de 17.500.000 euro şi costuri de operare de aproximativ 26.000.000 euro/an;
- Înlocuire branşamente de plumb: ajustare tarifară de 3,99%, pentru investiţii de aproximativ 18.000.000 euro.

De asemenea, Apa Nova București a investit aproximativ 400 milioane de euro în ultimii 15 ani. Printre aceste investiții, unele au fost făcute fără ajustare extraordinară a tarifului. Mai jos, câteva exemple de astfel de investiții:
- Realizarea Uzinei de tratare şi producţie a apei potabile de la Crivina – 50.000.000 euro;
- Extinderi reţele de alimentare cu apă şi de canalizare „Programul Bucur” – 46.000.000 euro;
- Reabilitare/modernizare fântâni arteziene – 2.800.000 euro;
- Lucrări suplimentare la solicitarea Municipiului Bucureşti – 6.700.000 euro;
- Investiţii reabilitare/modernizare staţii de tratare, staţii de pompare, reţele, echipamente, utilaje etc – peste 200.000.000 euro.

Toate aceste investiţii au condus la creşterea calităţii vieții bucureştenilor. Dintre beneficii, menţionăm:
- Numărul total al întreruperilor de apă a scăzut cu 53% (de la 18.400, în anul 2000, la 8.700, în anul 2014);
- Numărul avariilor la reţeaua de apă a scăzut cu 62% (de la 18.500, în anul 2000, la 7.100, în anul 2014);
- Timpul de reacţie la repararea avariilor: de la un timp mediu de peste 100 ore (între notificare şi reparaţie), în anul 2000, la sub 10 ore, în prezent;
- Timpul de reacţie la notificările clienţilor privind avariile: în anul 2000, doar 30% dintre notificări erau rezolvate în 24h, în timp ce în anul 2014, acest procent a crescut la 90%;
- Pierderile de apă au fost reduse cu aproximativ 80%;
- Timpul de reacţie la sesizările scrise ale clienților: în anul 2001, 32% din sesizările scrise primeau răspuns în termen de 10 zile; în anul 2014, procentul a ajuns la 98.10%.

Totodată, Consiliul de Administraţie Apa Nova București a solicitat un audit extern unei firme independente și de renume internațional, respectiv Accuracy. Acest audit a început la data de 12 octombrie 2015 şi urmărește, cu precădere, subiectele ce fac obiectul anchetei DNA. Apa Nova București a răspuns favorabil și a cooperat cu autoritățile, oferind toate informațiile solicitate până în acest moment. Apa Nova București va continua să colaboreze în totală transparenţă cu autoritățile române în contextul anchetei în desfășurare.

CONTACT:
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să trimiteți întrebările dumneavoastră la adresa de e-mail [email protected] sau apelând numărul de telefon 00 40 374 39 81 26.