• water_ok_icon
water_ok_icon
  • water_ok_icon

Tarife și facturi

Tarife și facturi

Tarife pentru consumul de apă și canalizare

Aflați care sunt tarifele percepute de Apa Nova Bucureşti, atât pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă, cât şi pentru cel de canalizare.

Apa Nova Bucureşti practică tarife unice pentru toţi clienţii:
Apă potabilă: 5,86 lei/ metru cub (fără TVA); 6,39 lei/ metru cub (TVA 9% inclus)
Canalizare: 3,09 lei/ metru cub (fără TVA); 3,37 lei/metru cub (TVA 9% inclus)
Tarifele menţionate mai sus (fără cotă TVA) sunt avizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) prin Decizia nr. 12/23.01.2024, şi sunt puse în aplicare începând cu data de 01 februarie 2024.

De ce se modifică tarifele?

Conform prevederilor Contractului de Concesiune, tarifele sunt supuse la două tipuri de ajustări (creşteri sau descreşteri):
• Ordinare: tarifele sunt actualizate în funcţie de rata inflaţiei şi de cursul de schimb Leu/Euro; aceste ajustări se pot aplica doar atunci când inflaţia creşte/scade cu cel puţin 5%;
• Extraordinare: tarifele sunt actualizate pentru a compensa clienţii/ Apa Nova Bucureşti, în urma apariţiei unor evenimente neprevăzute (de exemplu; modificări ale legislaţiei, acordarea de fonduri nerambursabile etc.).

Serviciul de alimentare cu apă industrială

Apa Nova Bucureşti gestionează o reţea care furnizează apă industrială:
- fără pompare din canalul Argeş - Roşu pentru CET Grozăveşti, CET Vest şi CET Progresul;
- prin pompare din lacurile Cernica şi Pantelimon pentru platformele industriale Malaxa, Sulea, Progresul.

Tariful practicat este în funcţie de sursă:
- râul Argeş – 0,23 lei/metru cub (fără TVA);
- râul Colentina – 0,97 lei/metru cub (fără TVA).

Tarife servicii conexe

Vedeţi aici tarifele

Întrebări frecvente