• water_ok_icon
water_ok_icon
  • water_ok_icon

Tarife și facturi

Tarife și facturi

Tarife pentru consumul de apă și canalizare

Află care sunt tarifele percepute de Apa Nova Bucureşti, atât pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă, cât şi pentru cel de canalizare.

Apa Nova Bucureşti practică tarife unice pentru toţi clienţii:
Apă potabilă: 4,51 lei/ mc (fără TVA); 4,92 lei/ mc (TVA 9% inclus)
Canalizare: 2,38 lei/ mc (fără TVA); 2,59 lei/ mc (TVA 9% inclus)
Tarifele menţionate mai sus (fără cotă TVA) sunt avizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) prin Decizia nr. 85/20.05.2022, şi sunt puse în aplicare începând cu data de 01 iunie 2022.
Conform legislaţiei în vigoare, TVA-ul aplicat tarifului pentru prestarea serviciului de canalizare s-a diminuat de la 19%, la 9% începând cu 01 ianuarie 2019.

De ce se modifică tarifele?

Conform prevederilor Contractului de Concesiune, tarifele sunt supuse la două tipuri de ajustări (creşteri sau descreşteri):
• Ordinare: tarifele sunt actualizate în funcţie de rata inflaţiei şi de cursul de schimb Leu/Euro; aceste ajustări se pot aplica doar atunci când inflaţia creşte/scade cu cel puţin 5%;
• Extraordinare: tarifele sunt actualizate pentru a compensa clienţii/ Apa Nova Bucureşti, în urma apariţiei unor evenimente neprevăzute (de exemplu; modificări ale legislaţiei, acordarea de fonduri nerambursabile etc.).

Serviciul de alimentare cu apă industrială

Apa Nova Bucureşti gestionează o reţea care furnizează apă industrială:
- fără pompare din canalul Argeş - Roşu pentru CET Grozăveşti, CET Vest şi CET Progresul;
- prin pompare din lacurile Cernica şi Pantelimon pentru platformele industriale Malaxa, Sulea, Progresul.
Tariful practicat este în funcţie de sursă:
- râul Argeş – 0,23 lei/mc (fără TVA);
- râul Colentina – 0,97 lei/mc (fără TVA).

Tarife servicii conexe

Vezi aici tarifele

Întrebări frecvente