• water_ok_icon
water_ok_icon
  • water_ok_icon

Media

Media

20.12.2013 - Scăderea volumelor de apă vândute ajustează tariful serviciilor de apă şi de canalizare cu 0,28 lei/m3

Din ianuarie 2014, tariful pentru serviciile de apă și canalizare va fi ajustat cu 0,28 lei/m3. Astfel, pentru serviciul de alimentare cu apă și pentru cel de canalizare bucureștenii vor plăti 5,61 lei/m3 (fără TVA).

Din ianuarie 2014, va scădea cu 0,12 lei influența în tarif a costurilor lucrărilor de înlocuire a branșamentelor de plumb, astfel încât ajustarea tarifului pentru scăderea volumelor de apă vândute nu va fi de 0,40 lei/m3 ci de 0,28 lei/m3. Gradul de suportabilitate a bucureșteanului privind factura pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, după această ajustare a tarifului, va fi de 2,6% din venitul mediu lunar al unei familii.

Menționăm că în perioada 2008 – 2013 volumele de apă vândute au scăzut cu aproximativ 27.000.000 m3. Acest fapt este cauzat pe de o parte de scăderea normală a consumului specific de la 180 l/zi/persoană în 2008 la 150 l/zi/persoană în 2013 şi de creşterea consumului de apă din puţuri. În Europa consumul specific este de aproximativ 110 l/zi/persoană.

Această ajustare de tarif generată de scăderea volumelor de apă vândute, prevăzută în Contractul de Concesiune (cu modificările şi completările ulterioare, asigură capacitatea de finanțare pentru continuarea investițiilor asumate, cum ar fi: continuarea programului Bucur pentru extinderi reţele apă şi canalizare, realizarea investițiilor pentru Casetă şi multe altele.

Un argument suplimentar pentru această ajustare a tarifului îl reprezintă creşterea cheltuielilor fixe ale societăţii Apa Nova, urmare extinderii sistemului, în contextul reducerii volumelor de apă vândute.

Precizăm, de asemenea, că după semnarea în luna noiembrie 2013 a Actului Adiţional nr. 10 la Contractul de Concesiune, Apa Nova a acceptat şi alte obligaţii suplimentare cum ar fi: operarea şi întreţinerea fântânilor arteziene, a pasajelor rutiere, a staţiilor de pre-epurare şi multe altele.