• water_ok_icon
water_ok_icon
  • water_ok_icon

Media

Media

04.01.2012 - Informare presă

Preluarea în concesiune a casetei colectoare de ape uzate de sub râul Dâmboviţa: scurte precizări.

La data de 17 mai 2011, în urma semnării Actului Adiţional nr. 7 la Contractul de Concesiune, Apa Nova Bucureşti a preluat în concesiune caseta colectoare de ape uzate de sub râul Dâmboviţa.

Prin acest Act Adiţional, Apa Nova Bucureşti s-a angajat pentru întreţinerea şi modernizarea casetei, implementând şi un plan de investiţii semnificative în valoare de 39.270.000 Euro pe o durată de trei ani. Planul de modernizări presupune amenajări pentru descărcarea casetei în râul Dâmboviţa şi în Staţia de Epurare Glina, decolmatarea casetei şi eliminarea punctelor de blocaj major din interiorul casetei.

În scopul finanţării cheltuielilor aferente operării canalului colector de ape uzate şi a investiţiilor menţionate mai sus a fost avizată ajustarea tarifară extraordinară pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare la data de 29.07.2011.

Această ajustare tarifară extraordinară se aplică în trei etape la tariful mediu combinat apă+canalizare:
Etapa 1 - 0.2540 lei/m3 de la 01.08.2011 până la 31.12.2014
Etapa 2 - 0.1846 lei/m3 de la 01.01.2012 până la 31.12.2014
Etapa 3 - 0.1603 lei/m3 de la 01.01.2012 până la 25.11.2025

Ajustările menţionate mai sus respectă prevederile raportului Comisiei de Experţi internaţionali ai Concesiunii, sunt avizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) prin avizele nr. 1027579/29.07.2011 şi 4034592/21.12.2011 şi sunt puse în aplicare începând cu data de 01 august 2011, respectiv 01 ianuarie 2012.

Astfel, la 01 ianuarie 2012, tariful unic pentru toţi clienţii este:
• apă potabilă: 3,86 lei/ mc (fără TVA)

• canalizare: 0,86 lei/ mc (fără TVA )Informaţii suplimentare

Date despre Caseta şi Sistemul de canalizare: la începuturi şi acum

Studiul tehnic efectuat în ultimul an de către Apa Nova asupra condiţiilor de funcţionare ale casetei de ape uzate demonstrează o stare actuală precară care generează disfuncţionalităţi în sistemul de canalizare şi provoacă, din ce în ce mai des, inundaţii în anumite zone ale Municipiului Bucureşti atunci când apar evenimente pluviometrice deosebite.

Caseta de sub râul Dâmboviţa are o lungime de aproximativ 18 km în plan şi de 45 km în desfăşurare, iar capacitatea actuală de preluare a apelor uzate este de sub 50%. Primele canale au fost construite în Bucureşti în anul 1828, iar între 1900 şi 1950 au fost construite principalele canale colectoare cu diametre mai mari de 150 cm.

Conceptul iniţial a fost acela de sistem unitar atât pentru apele uzate cât şi cele meteorice datorită costului redus de exploatare şi asigurarea de servicii aferente unei populaţii sub 1 milion de locuitori la vremea respectivă. Suprafaţa de colectare a apelor meteorice nu depăşea la acea dată 5000 ha.

Astăzi, sistemul unitar de canalizare trebuie să răspundă nevoilor unei populaţii ce depăşeşte 2 milioane de locuitori în timp ce suprafaţa de colectare a apelor meteorice depăşeşte 23.000 ha.

Sistemul de canalizare ne protejează atât sănătatea, cât şi mediul înconjurător. De existenţa unui sistem de canalizare eficient depind dezvoltarea economică şi socială, protejarea resurselor naturale şi lupta contra unor boli determinate de condiţii insalubre.Un sistem de canalizare integrat, la dispoziţia bucureştenilor

Sistemul de canalizare integrat al oraşului Bucureşti presupune peste 100.000 de racorduri ale imobilelor, cu o lungime totală de aproximativ 800 de km, 61.000 de cămine de inspecţie şi o lungime totală a reţelei de canalizare de 2100 de km, 42.000 de guri de scurgere a apei pluviale cu o lungime totală a racordurilor de aproximativ 210 km, 23 de staţii de pompare apă uzată, caseta de apă uzata de sub râul Dâmboviţa şi Staţia de Epurare a Apelor Uzate Glina.

Pentru mai multe informaţii accesaţi www.apanovabucuresti.ro