• water_ok_icon
water_ok_icon
  • water_ok_icon

Media

Media

05.07.2019 Apa Nova București a efectuat plata dividendelor către Primăria Municipiului București

Conform Contractului de Concesiune semnat în 2000 cu Primăria Municipiului București (PMB), a efectuat plata dividendelor către Municipalitate.

Apa Nova București (ANB) concesionarul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare a Municipiului București, conform Contractului de Concesiune semnat în 2000 cu Primăria Municipiului București (PMB), a efectuat plata dividendelor către Municipalitate. Valoarea acestora se ridica la 24.459.465 lei (aproximativ 5,15 milioane de euro la un curs mediu de 4,75 RON/Euro).

“Acest lucru este posibil datorită evoluției activităților companiei, care și-a continuat trendul ascendent pe toate categoriile de servicii oferite, ceea ce s-a reflectat și în cifra de afaceri, care s-a situat în 2018 la valoarea de 164 milioane de euro. Este o evoluție generată de eficientizarea și digitalizarea operațiunilor Apa Nova București.” a declarat Irina Munteanu, CFO Apa Nova București.

Contractul de concesiune, semnat pentru o perioadă de 25 de ani, unic în România, asigură un mecanism transparent care obligă la îndeplinirea unor standarde de performanță foarte bine definite, având la bază un parteneriat public privat între ANB și Municipalitatea București, aflat în top 5, conform clasamentelor efectuate de Banca Mondială, fiind un exemplu de bune practici în domeniu.

De la preluarea contractului de concesiune s-au realizat investiții totale în valoare de 451 milioane euro pentru sistemele de tratare și alimentare cu apă, canalizare și epurarea apelor uzate din București. În același timp, pentru utilaje, echipamente, autovehicule, implementarea de proiecte informatice, securitatea muncii, îmbunătațirea condițiilor de muncă ale salariaților precum și pentru creșterea calității serviciilor s-au alocat până în prezent aproximativ 88 milioane EUR. Pentru anul 2019, Apa Nova București a prevăzut investiții în valoare totală de aproximativ 26,5 de milioane lei. O mare parte din aceste fonduri sunt alocate pentru extinderea și refacerea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, pentru a combate una dintre cele mai mari probleme, care este valabilă la nivelul întregii țări: vechimea rețelelor. Se au în vedere zonele de exploatare cu potențial ridicat de avarii, fiind considerate investiții necesare pentru a preîntâmpina posibilele situații care ar putea afecta consumatorul final. Sunt zone unde conductele au o vechime chiar și de 90 de ani, iar tot acest proces de reabilitare și modernizare se realizează în timp datorită dimensiunii rețelei.

Compania realizează anual investiții, atât în rețeaua de distribuție a apei potabile, cât și în prizele de captare și în uzinele de producție a apei. În 2018, au fost făcute investiții în sisteme de preclorinare, în reabilitări ale instalațiilor de clorinare ori în filtre.

Conform prevederilor contractului de concesiune încheiat cu Municipiul București, ANB a elaborat proiectul ,,Master Planul Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare a Municipiului București", care prevede strategia de dezvoltare a sectorului de apă și apă uzată pe un orizont de 30 ani. Aria de studiu a Master Planului cuprinde atât Bucureștiul, cât și cele 23 de localități limitrofe.

De asemenea, Apa Nova a lansat în luna iunie 2019 „Povești cu final fericit”, o campania de conștientizare prin intermediul căreia își propune să aducă în atenția bucureștenilor importanța sistemului de canalizare precum și utilizarea corectă a acestuia. Astfel, compania și-a propus să informeze populația asupra utilizării corecte a sistemulului de canalizare, în sensul eliminarii percepției că acesta poate fi asimilat cu un coș de gunoi, iar deșeurile nepermise să nu mai fie aruncate în vasul de toaletă sau în sifonul de scurgere.

Acționarii companiei Apa Nova București sunt Primăria Municipiului București, cu 16,31%, Veolia Eau - Compagne Générale des Eaux, cu 73,69%, respectiv salariații companiei, cu 10%, prin Asociația ESOP.

Din 2000, Apa Nova (parte a Grupului Veolia) și-a asumat responsabilitatea gestionării resurselor de apă, tratarea și distribuția apei către consumatori, evacuarea apelor uzate și a apelor meteorice din Municipiului București. În cei 19 ani, sistemul de alimentare cu apă și de canalizare a fost reabilitat, modernizat și dezvoltat conform celor mai bune practici industriale în domeniu, realizări care se traduc prin investiții care depășesc 500 de milioane de euro până în prezent.