• water_ok_icon
water_ok_icon
  • water_ok_icon

Media

Media

01.08.2011 - Informare presă

București, 1 august - Apa Nova București a preluat în concesiune caseta colectoare de ape uzate de sub râul Dâmbovița la data de 17 mai 2011, în urma semnării Actului Adițional nr. 7 la Contractul de Concesiune.

În scopul finanțării cheltuielilor aferente operării canalului colector de ape uzate a fost aprobată ajustarea tarifară extraordinară pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare astfel:

Tariful unic pentru toţi clienţii:

• apă potabilă: 3,24 lei/ mc (TVA inclus)
• canalizare: 0,72 lei/ mc (TVA inclus)

Tarifele menţionate mai sus sunt avizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) prin avizul nr. 1027579/29.07.2011 şi sunt puse în aplicare începând cu data de 01 august 2011.

Caseta de sub râul Dâmbovița are o lungime de aproximativ 18 km în plan și de 45 km în desfăşurare, iar capacitatea actuală de preluare a apelor uzate este de sub 50%.

Astăzi, sistemul unitar de canalizare trebuie să răspundă nevoilor unei populații ce depășește 2 milioane de locuitori în timp ce suprafața de colectare a apelor meteorice depășește 23.000 hectare.

Sistemul de canalizare asigură activitățile și procesele necesare colectării, transportului și epurării apelor uzate prin racorduri, canale colectoarea, stații de pompare apă uzată și stații de epurare.