• water_ok_icon
water_ok_icon
  • water_ok_icon

Media

Media

25.11.2011 - Informare de presă

Pentru operarea staţiei de epurare a municipiului Bucureşti a fost aprobată ajustarea tarifară.

Din luna iulie a acestui an, Apa Nova Bucureşti a preluat operarea (exploatarea şi întreţinerea) staţiei de epurare a apelor uzate a municipiului Bucureşti (SEAU Glina) cu o echipă de 106 experţi.

In linii mari această operare presupune:

1. Operarea Liniei apei ce cuprinde:
Epurarea mecanică (pompare, grătare rare şi dese, deznisipare, decantare primară);
Epurare biologică (nămol activat recirculat, nitrificare-denitrificare, epurare biochimică a fosforului, decantare secundară).

2. Operarea Liniei nămolului ce cuprinde:
- îngroşare nămol primar;
- îngroşare nămol activat în exces;
- fermentare anaerobă mezofilă;
- deshidratare;
- evacuare nămol.

3. Producerea de energie electrică şi căldură.

4. Operare utilităţi (apă industrială şi potabilă, alimentare cu energie electrică).

5. Controlul Procesului.

Costurile privind operarea SEAU Glina se ridică la peste 27 milioane euro anual din care: 51% reprezintă costuri pentru evacuare/tratare nămol, 22% costuri administrative şi resurse umane, 14% costuri de mentenanţă, 12% produse chimice şi energie electrică, 1% analize calitate. Apa Nova a reușit reducerea acestor costuri cu peste un milion de euro anual.

Conform Contractului de Concesiune şi Memorandumului de Finanţare ISPA costurile operării SEAU Glina nu intră în obligaţiile Concesionarului Apa Nova (nefiind cuprinse în Tariful Ofertat), acesta având însă obligaţia de a întreţine şi exploata SEAU Glina cu condiţia aprobării ajustării de tarif.

Astfel, începând cu data de 25.11.2011 tarifele fără TVA se modifică astfel:

- pentru serviciul alimentare cu apă potabilă, tariful creşte cu 0,96 lei - de la 2,61 lei/m3 la 3,57 lei/m3;
- pentru serviciul de canalizare tariful creşte cu 0,21 lei - de la 0,58 lei/m3 la 0,79 lei/m3.

Tarifele menţionate mai sus sunt avizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), respectând raportul comisiei de experţi internaţionali ai concesiunii.Beneficiile rezultate ca urmare a realizării şi operării în condiţii corespunzătoare a acestei staţii de epurare sunt:

Reducerea impactului negativ al infiltraţiilor de ape uzate în pânza freatică din zona bazinului hidrografic al Dâmboviţei;

Reducerea în aval de Bucuresti a poluării puternice şi a mirosului neplăcut al apei (inclusiv în râul Argeş şi fluviul Dunărea);

Reducerea riscurilor pentru sănătatea populaţiei (se elimină o serie de poluanţi ca de exemplu: aluminiu, azot, substanţe toxice, microorganisme, care conduc la boli hidrice precum: febra tifoidă, dizenteria, hepatita, giardia, etc);

Alinierea standardelor de mediu românești la cele ale UE (Directiva nr.91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane).

Factura la apă, o investiţie minimă din venitul mediu al unei familii

Gradul de suportabilitate a bucureşteanului privind factura pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare, după această creştere a tarifelor, va fi de 3,4% din venitul mediu al unei familii.

Impactul facturii pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare a scăzut progresiv pe parcursul ultimilor 5 ani datorită scăderii volumelor de apă consumate şi adoptării de către Apa Nova a unei strategii de diminuare a costurilor generale de exploatare a sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare, implementată tocmai în considerarea preluării în operare a SEAU Glina.

Comparând noul tarif aplicat în Bucureşti cu tariful practicat de operatorii din alte oraşe din România care, de asemenea, au în operare staţii de epurare, acesta continuă să fie sub tariful aplicat în marile oraşe: Iaşi, Arad, Piteşti, etc. In plus, în conformitate cu anunțul Primăriei Municipiului București (comunicatul de presă-de pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/pmb/comunicate/presa_com.php?msj=533), începand cu data de 15.11.2011 cetăţenii municipiului Bucureşti pot depune dosare la sediul D.G.A.S.M.B, Str. Academiei nr. 3-5, sector 3, Bucureşti,pentru scutirea de la plata serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare pentru perioada 01.01.2012- 30.06.2012.De prevederile acestui program social pot beneficia toate familiile şi persoanele singure, care locuiesc pe raza municipiului Bucureşti, cu acte legale (act de proprietate sau de închiriere la domiciliul pentru care se solicită scutirea), cu cetăţenie română, ale căror venituri pe membru de familie este mai mic sau egal cu 400 lei/membru de familie şi care nu au datorii la plata serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare.