• water_ok_icon
water_ok_icon
  • water_ok_icon

Media

Media

01.02.2019 - Declarație de presă

Avand in vedere ca directorul general Apa Nova București se afla plecat în afara țării, în calitatea mea de director general adjunct, am fost contactat de catre reprezentantii DSPMB.

Având în vedere că directorul general Apa Nova București se află plecat în afara țării, în calitatea mea de director general adjunct, am fost contactat de către reprezentanții DSPMB pentru a discuta despre sesizările realizate de cetățeni în spațiul social media legat de calitatea apei potabile. În cadrul discuției, nu ni s-a solicitat realizarea unei comunicări către media.

Între timp, ca urmare a sesizărilor primite în call-center, echipele operaționale au efectuat prelevări de probe de apă potabilă (atunci când a fost solicitat acest lucru de consumatori precum și în punctele fixe prestabilite cu Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București) în vederea analizei în laborator. La 30.01, ora 17:30, am notificat Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) privind situația existentă, măsurile întreprinse și am oferit asigurări privind calitatea apei potabile.

Am fost contactați de către reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București la ora 18:06, în care ni s-a transmis că DSPMB a prelevat probe de apă potabilă din rețeaua de distribuție și au constatat depășiri ale concentrației de clor total, fără a transmite rapoarte de încercare oficiale care să susțină afirmațiile. Mai precis, s-a primit de la DSPMB doar un tabel în format de imagine.

La ora 18:52, 30.01.2019, tot prin WhatsApp, DSPMB a solicitat ANB să emită un comunicat de presă prin care să se informeze populația cu următoarele "apa din rețeaua publică distribuită de SC Apa Nova Buc nu este bună de băut, nu trebuie folosită la prepararea hranei și pentru igiena personală"

Având în vedere ca existau diferențe clare între analizele ANB si DSPMB, fiind în totala contradicție cu realitatea rezultată din analizele efectuate de noi, ANB și-a manifestat telefonic (ora 19:30) disponibilitatea către DSPMB de a efectua o campanie comună de prelevări și analize în cursul nopții, fiind refuzată de reprezentanții DSPMB pe motiv că nu au personal și echipamente disponibile în cursul nopții.

Doresc să menționez că reprezentanții DSPMB au solicitat prin fax, la ora 21:06, ca ANB să transmită un mesaj similar "apa din rețeaua publică distribuită de SC Apa Nova Buc nu este bună de băut, nu trebuie folosită la prepararea hranei și pentru igiena personală". Poziția ANB a fost și este următoarea: "Întrucât în perioada de referință nu s-au înregistrat depășiri ale indicatorilor fizico-chimici pentru probele de apă prelevate din punctele fixe stabilite cu instituția dumneavoastră pentru monitorizarea calității apei potabile a rețelei municipale de distribuție apreciem că emiterea comunicatului de presă propus ar fi în contradicție cu realitatea rezultată din analizele efectuate de noi".

Având în vedere cele menționate mai sus apreciem că situația furnizării apei potabile în municipiul București a fost și este sub control. Apa furnizată a fost și este potabilă.

Rămânem la dispoziția tuturor autorităților interesate în vederea clarificării oricăror nelămuriri privind această situație.