• water_ok_icon
water_ok_icon
  • water_ok_icon

Media

Media

29.10.2018 - APA NOVA efectuează plata dividendelor către Primăria Municipiului București

Apa Nova București, companie responsabilă cu gestionarea resurselor de apă și canalizare în Municipiul București, anunță plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2017, către Primăria Municipiului București.

Apa Nova București, companie responsabilă cu gestionarea resurselor de apă și canalizare în Municipiul București, conform Contractului de Concesiune semnat în 2000, anunță plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2017, către Primăria Municipiului București.

Astfel, în data de 29 octombrie 2018, Apa Nova a efectuat, către Primăria Municipiului București, plata a 24.459.460 lei - aproximativ 5,3 milioane de euro (la un curs mediu de 4,65 RON/Euro), reprezentând dividendele aferente exercițiului financiar 2017.

Apa Nova București este concesionarul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare a Municipiului București, pe o perioadă de 25 de ani, începând cu anul 2000. Contractul, unic în România, asigură un mecanism transparent care obligă la îndeplinirea unor standarde de performanță foarte bine definite, având la bază un parteneriat public privat între ANB și Municipalitatea București, aflat în top 5, conform clasamentelor efectuate de Banca Mondială, fiind un exemplu de bune practici în domeniu.

Acționarii companiei Apa Nova București sunt Primăria Municipiului București, cu 16,31%, Veolia Eau - Compagne Générale des Eaux, cu 73,69%, respectiv salariații companiei, cu 10%, prin Asociația ESOP.

În 2017, planul de investiții a vizat respectarea obligațiilor contractuale, programele și protocoalele încheiate cu administrația locală, urmărindu-se totodată armonizarea cu planul de reabilitare a străzilor din București. Valoarea lucrărilor de investiții realizate a fost de aproximativ 142,2 milioane lei (30,6 milioane de euro).

Unul dintre cele mai recente și importante proiecte de succes realizate de către Apa Nova București, în calitatea de partener al Primăriei Municipiului București, a fost amplul proces de reabilitare și modernizare a ansamblului de fântâni din Piața Unirii. Proiectul finalizat în mai puțin de 5 luni a fost lansat în septembrie 2018 în cadrul unui spectacol memorabil de apă, lumini și foc. „Fântânile Unirea” reprezintă unul dintre cele mai lungi astfel de sisteme din lume, cu o suprafață a apei de 16.200 m², fiind unic prin modul de dispunere. Printr-un proiect investițional de anvergura, Apa Nova a integrat un sistem tehnologic care permite monitorizarea complet digitală și controlul fiecărei unități individuale din întregul complex de 44 de fântâni independente dispuse pe 1,4 km.

Din 2000, Apa Nova (parte a Grupului Veolia) și-a asumat responsabilitatea gestionării resurselor de apă, tratarea și distribuția apei către consumatori, evacuarea apelor uzate și a apelor meteorice din Municipiului București. În cei 18 ani, sistemul de alimentare cu apă și de canalizare a fost reabilitat, modernizat și dezvoltat conform celor mai bune practici industriale în domeniu, realizări care se traduc prin investiții care depășesc 500 de milioane de euro până în prezent.