• water_ok_icon
water_ok_icon
  • water_ok_icon

Media

Media

15.01.2015- Ajustările tarifare anunțate în anii 2011 şi 2013 au intrat în vigoare

Ajustările tarifare anunțate în anii 2011 şi 2013 au intrat în vigoare

Începând cu luna ianuarie 2015, ca urmare a avizelor emise în perioada 2011 – 2013 de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), a intrat în vigoare noua ajustare tarifară privind serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare.
Această ajustare este compusă din ajustarea negativă cuprinsă în avizele emise de ANRSC în anul 2011 (finanțarea cheltuielilor aferente operării canalului colector de ape uzate de sub râul Dâmbovița) şi ajustarea pozitivă cuprinsă în avizul emis de ANRSC în anul 2013 (compensarea reducerii volumelor de apă), rezultând o ajustare a tarifului cu 0,96%.

Astfel, noile tarife pentru consumatorii Apa Nova București începând cu 01.01.2015 sunt:
- pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă: 4,64 lei/m3 (fără TVA) respectiv 5,75 lei/m3 (TVA inclus);
- pentru serviciul de canalizare: 1,03 lei/m3(fără TVA) respectiv 1,28 lei/m3 (TVA inclus).

De asemenea această ajustare tarifară permite societății Apa Nova București continuarea obligațiilor suplimentare asumate prin actul Adițional nr. 10 la Contractul de Concesiune privind: operarea și întreținerea fântânilor arteziene, a pasajelor rutiere, a stațiilor de pre-epurare etc.