• water_ok_icon
water_ok_icon
  • water_ok_icon

Documentele de care aveți nevoie

Pentru a incheia cu succes contractul online, trebuie să aveți la îndemână următoarele documente:
Utilizator
casnic
Asociații
de proprietari
Societate
comercială
Instituție
publică
1 Document de identitate
2 Document care atestă dreptul de proprietate sau de folosință al imobilului (teren și construcție), însoțit de acord dat de proprietar (nu mai vechi de 30 de zile) - în cazul contractelor de închiriere sau de comodat:
Descarcă pdf
3 Autorizație de construire pentru imobil (în cazul în care imobilul nu este menționat în actul de proprietate)
4 Declarație completată de către coproprietar/colocatar (în cazul în care actul nu se referă la întreaga proprietate):
Descarcă pdf
5 Procură notarială pentru persoana care semnează contractul cu Apa Nova București şi nu este proprietar, însoțită de copia documentului de identitate
6 Împuternicire pentru persoana care semnează contractul cu Apa Nova București şi nu este reprezentant legal, însoțită de copia documentului de identitate
7 Sentință civilă definitivă și irevocabilă de acordare a personalității juridice
8 Proces verbal întocmit în urma ultimei Adunări Generale a proprietarilor

*Apa Nova București își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare după caz.