Factura

Factura

Doriţi mai multe detalii despre factura pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare? Aici puteţi găsi răspunsurile la cele mai frecvente întrebări legate de factură şi facturare:

Explicaţii despre factură

1. Ce servicii sunt incluse în tariful pentru apa potabilă şi pentru canalizare?
2. Ce reprezintă serviciul "canalizare apă pluvială" care apare pe factură?
3. Ce reprezintă denumirea "Taxa Municipală pentru Apă Uzată" (TMAU) care apare pe factură?
4. Ce reprezintă Serviciul "Apă rece pentru preparare apă caldă", respectiv "Canalizare apă rece pentru preparare apă caldă"?

Dificultăţi de plată

5. Ce pot să fac dacă am dificultăţi să plătesc facturile de apă?
6. Ce se întâmplă dacă lipsesc atunci când este programată citirea contorului?

Modalităţi de plată

7. Cum şi unde pot plăti factura de apă?

Tariful apei

8. De ce tariful apei nu este acelaşi peste tot în România?
9. Cum este determinat preţul apei ?

Explicaţii despre factură

1. Ce servicii sunt incluse în tariful pentru apa potabilă şi pentru canalizare?

Aducerea apei potabile la dumneavoastră şi colectarea apei folosite sunt principalele servicii pe care Apa Nova Bucureşti le oferă clienţilor săi.

Funcţionarea eficientă a acestor servicii implică, aşa cum se întâmplă în toate industriile, costuri de exploatare, întreţinere, dezvoltare şi modernizare a reţelelor, menţinere a nivelului de rentabilitate, precum şi protejare a mediului.

Toate aceste aspecte sunt reflectate în tarif şi respectarea lor face ca dumneavoastră să beneficiaţi de servicii de calitate.

2. Ce reprezintă denumirea "canalizare apă meteorică" care apare pe factură?

Denumirea se referă la cantitatea de apă pluvială preluată de reţeaua publică de canalizare. Facturarea serviciului de canalizare a apei pluviale prestat de către Apa Nova Bucureşti se realizează în conformitate cu Hotărârea CGMB 157/2005, privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare din Municipiul Bucureşti, art. 70, alin. (5) care prevede: "cantitatea de apă pluvială preluată de reţeaua publică de canalizare se determină prin înmulţirea cantităţii specifice incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator."

Cantitatea specifică de apă pluvială pentru persoane fizice este de 0,2 mc/mp/an, de 0,5 mc/mp/an pentru agenți economici respectiv de 0,3 mc/mp/an pentru domeniul public (conform Hot. CLMB 23/1993 și Regulamentului) şi se înmulţeşte cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate la contractare."

Pentru a veni în sprijinul clienților noștri am împărţit cantitatea anuală de apă pluvială pe fiecare factură, pentru numărul de zile cuprins în perioada de facturare.

3. Ce reprezintă denumirea "taxa municipală" care apare pe factură?

Taxa Municipală pentru Apa Uzată este destinată finanţării proiectului de reabilitare a staţiei de epurare a apelor uzate din Bucureşti, situată la Glina. Această taxă este colectată în numele şi pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti în baza Hotărârii nr. 317/ 29.10.2008 tuturor persoanelor fizice şi juridice care beneficiază de serviciile de canalizare prestate de Apa Nova Bucureşti.

4. Ce reprezintă Serviciul "Apă rece pentru preparare apă caldă", respectiv "Canalizare apă rece pentru preparare apă caldă"?

În conformitate cu Hotărârea C.G.M.B. 54/2009 şi Ordinul 483/2008 emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, RADET (Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice) distribuie energie termică, iar Apa Nova Bucureşti, ca furnizor al serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, facturează cantităţile de apă.

Prin urmare, Apa Nova Bucureşti facturează atât apa rece furnizată de ea, cât şi apa rece pentru prepararea apei calde furnizata de RADET, pe baza datelor de consum transmise de reprezentanţii acestei societăţi. RADET facturează numai energia termică consumată pentru încălzirea apei respective.

Apa Nova Bucureşti facturează separat pentru consumatorii racordaţi la sistemul RADET consumul şi canalizarea apei reci folosite pentru prepararea apei calde menajere.

Vă punem la dispoziţie datele de contact RADET:

  • Website: www.radet.ro
  • E-mail: [email protected]
  • TELVERDE (apel gratuit din orice reţea telefonică națională): 0800.820.002
  • Relații cu publicul: 0372.148.022

Dificultăţi de plată

5. Ce pot să fac dacă am dificultăţi să plătesc facturile de apă?

În situaţia în care vă aflaţi temporar în imposibilitatea de a achita integral factura de apă, vă oferim posibilitatea eşalonării, prin încheierea unui acord de plată. Ştim că apa este un produs esenţial în activitatea noastră cotidiană şi suntem alături de dvs. în a vă asigura continuitatea acestui serviciu. Pentru explicaţii suplimentare, vă aşteptăm la Relații Clienţi, zilnic, de luni până vineri între orele 8.00 -15.00!

6. Ce se întâmplă dacă lipsesc atunci când este programată citirea contorului?

Dacă reprezentantul Apa Nova Bucureşti are acces la contor, valoarea facturii va fi stabilită pe baza consumului real. Dacă acest lucru nu este posibil, se face estimare bazată pe istoricul consumului dumneavoastră. În acest caz, reprezentantul nostru lasă un Aviz de trecere.

Pentru a evita emiterea unei facturi estimate, puteţi trimite indexul contorului dumneavoastră completând formularul online sau sunând la 021 207 77 77 sau la *7777 (număr apelabil din reţelele Telekom, Orange şi Vodafone la tariful practicat în aceste reţele).

Atenţie! Pentru a putea fi luat în calcul la facturare, indexul trebuie trimis la data comunicată de Apa Nova Bucureşti pentru citire.

Modalităţi de plată

7. Cum şi unde pot plăti factura de apă?

Apa Nova Bucureşti vă pune la dispoziţie mai multe modalităţi de plată: cu ajutorul cardului, la bancomat, la unităţile BRD, la comercianţii acceptanţi, folosind debitarea automată sau cu numerar.
Mai multe …

Tariful apei

8. De ce tariful apei nu este acelaşi peste tot în România?

Serviciul de alimentare cu apă este un serviciu local. În fiecare localitate, pot interveni factori precum: calitatea surselor de apă utilizate, tratamentele necesare de potabilizare a apei, relieful, numărul de locuitori etc. În Bucureşti, tariful apei este unic pentru toţi clienţii.

9. Cum este determinat preţul apei ?

Tarifele percepute de Apa Nova Bucureşti, atât pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă, cât şi pentru cel de canalizare sunt stabilite în stricta conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune şi cu cele ale HG nr. 1019/2000.

Tarifele practicate de Apa Nova Bucureşti sunt verificate şi avizate de Autoritatea Naţională de Reglementare a Serviciilor Publice de Gospodărire Comunală - ANRSC.

  • ştiaţi că...
  • Organismul uman este format în proporţie de 70% din apă?

LiveZilla Live Chat Software