Factura

Factura

În cadrul acestei secţiuni vă oferim mai multe informaţii utile despre factură: din ce este compusă o factură, cum puteţi plăti factura, cum puteţi cere un duplicat de factură sau cum ne puteţi informa despre noua adresă la care vă putem transmite factura.

Factura reprezintă documentul justificativ privind furnizarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare.

Printr-un efort investiţional considerabil Apa Nova Bucureşti a implementat un nou şi performant sistem informatic de gestiune a relaţiei cu clienţii, pentru a răspunde cerinţelor şi propunerilor exprimate de dumneavoastră.

Noul sistem informatic contribuie la:

 • îmbunătăţirea nivelului de servire
 • optimizarea fluxurilor de activităţi comerciale

şi permite:

 • includerea în cadrul aceleiaşi facturi a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a serviciului de furnizare a apei reci pentru prepararea apei calde.

Iată descrierea câtorva elemente care se găsesc pe factură:

 • Cod client: fiecare client are alocat un număr unic care permite o identificare rapidă în baza de date;
 • Consum: este cantitatea de apă, în metri cubi, pe care aţi consumat-o;
 • Total de plată: suma de plată corespunzătoare facturii şi a eventualelor penalităţi de întârziere curente;
 • Data scadentă: termenul de plată a facturii;
 • Sold precedent/sold servicii: suma corespunzătoare facturilor anterioare neachitate de apă şi canal/ servicii;
 • Sold penalităţi de întârziere: suma datorată corespunzătoare plăţii cu întârziere a facturilor anterioare.

Mai multe ...

Când se emite factura?

Factura se emite aproximativ la aceeaşi dată, lunar pentru toţi clienţii societăţii, pe baza citirii contoarelor sau estimării consumului în cazurile în care nu a fost posibil accesul la contor.

În cât timp trebuie plătită factura?

Factura trebuie plătită în termenul scadent, adică 15 zile de la data emiterii facturii. Neachitarea facturii în termen de 30 zile de la scadenţă atrage dupa sine calcularea de penalităţi de întârziere la nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare (Cf. Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare Nr. 241/2006).

Ce verificări ale facturii pot face?

Verificaţi indexul contorului la data când primiţi factura care conţine menţiunea "Index Citit". Dacă indexul citit de dumneavoastră este mai mare decât cel înscris în factură, aceasta este corect calculată.

Dar dacă nu primesc factura?

Neprimirea facturii nu constituie motiv de neplată. Contactaţi-ne la telefonul 021 207 77 77 sau la *7777 (număr apelabil din reţelele Telekom, Orange si Vodafone la tariful practicat în aceste reţele) pentru a vă informa asupra valorii acesteia şi a termenului scadent sau folosiţi formularul de contact ca să vă punem la dispoziţie o copie a facturii. Verificaţi sunând la 021 207 77 77 sau la *7777 care este adresa la care s-a transmis factura.

Dacă adresa nu mai corespunde realităţii şi nu ne-aţi anunţat, urmaţi procedura descrisă mai jos, referitoare la modificarea adresei de corespondenţă.

Cum pot primi un duplicat după factură?

În cazul în care aţi rătăcit factura sau nu aţi intrat în posesia ei, puteţi solicita emiterea unui duplicat după factură.
Cererea poate fi făcută doar de titularul de contract/ reprezentant legal:

 • telefonic la 021 207 77 77 sau la *7777(număr apelabil din reţelele Telekom, Orange si Vodafone la tariful practicat în aceste reţele)
 • online utilizând formularul de contact online
 • personal, la Centru Relații Clienți și Casierie din Str. Dinu Vintilă nr. 11, sector 2, Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei), Bucureşti
 • în scris pe adresa sediului social din Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ştefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2, Bucureşti.

Cum pot primi informaţii despre data emiterii şi valoarea facturii?

Apa Nova Bucureşti vă pune la dispoziţie un serviciu de informare rapidă despre factura dumneavoastră: transmiterea informaţiilor printr-un mesaj pe telefonul mobil (SMS). Activarea acestui serviciu se face prin completarea unui formular şi trimiterea lui prin fax la: 021 312 44 37 sau prin Poştă/curier la sediul de corespondenţă Apa Nova Bucureşti, din Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ştefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2, Bucureşti.

Ce trebuie să fac dacă se modifică adresa de corespondenţă ?

Pentru a intra în continuare în posesia facturilor, este necesar să ne informaţi despre modificarea adresei de corespondenţă.

Factura este trimisă pe numele şi la adresa de corespondenţă trecute în contractul de prestări servicii semnat cu Apa Nova Bucureşti. Dacă aceste date se modifică, vă rugăm să ne anunţaţi cât mai repede pentru a se reglementa expedierea facturilor şi pentru a intra în posesia lor.

În acest sens, vă rugăm să completaţi formularul şi să îl transmiteţi semnat şi ştampilat (după caz) prin fax la 021 312 44 37 sau prin poştă sediul de corespondenţă Apa Nova Bucureşti, din Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ştefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2, Bucureşti.

 • ştiaţi că...
 • Tenul va fi mai proaspăt şi luminos dacă beţi suficientă apă?

LiveZilla Live Chat Software