Aceste informații sunt aferente raportului anual 2021.

Binele comunității

Eroii orașului au zilnic misiunea binelui. Noi am vrut să-i sprijinim cu gesturi concrete în momentele de maximă incertitudine.

Spitalul Clinic de Urgență Floreasca

Ca furnizor de servicii esențiale, am decis să alocăm o investiție de peste 500.000 de euro prin dezvoltarea unui proiect medical important pentru bucureșteni și nu numai: recondiționarea integrală și dotarea unui salon post operator cu echipamente medicale de ultimă generație pentru pacienții aflați în recuperare după intervenții chirurgicale complexe.

Apa la spitalul militar din curtea Institutului Național Ana Aslan

În timpul pandemiei, am decis să branșăm la rețeaua de alimentare cu apă la spitalul militar din curtea Institutului Național Ana Aslan. Acțiunea s-a desfășurat într-un timp record tocmai pentru a ne asigura că cei din linia întâi își pot îndeplini misiunea în condiții sanitare propice.

Campania “Sigur e simplu!”

Prin această campanie, am încurajat clienții să își activeze factura electronică, astfel încât să evite orice contact neesențial, sporindu-le astfel gradul de siguranță.

Manualul Apei, manual alternativ pentru elevi

Este un program educațional pentru copii, sub forma unei platforme online care conține o colecție digitală de informații generale despre apă, prezentând utilitatea acesteia în viața unui oraș. Programul, lansat în toamna anului 2020, este dedicat elevilor cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani și a fost dezvoltat în baza principiilor conceptului revoluționar edutainment, care motivează elevii să acumuleze cunoștințe prin joc și materiale de învățare interactive, dar și în baza contextului pandemic în care școlile și-au transferat o parte dintre activitățile educative în mediul online.

Natura dintre ape

Activitatea Apa Nova București este strâns legată de gestionarea resurselor și de protejarea mediului.

Prin alinierea la programul strategic al Grupului de a deveni campion al transformării ecologice, Apa Nova s-a angajat prin scopul sau (PURPOSE) sa fie util planetei și societății, adoptând performanța multidimensională, multe din obiectivele sale fiind aliniate cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite. Unul dintre pilonii definitorii ai acestui plan strategic vizează conturarea de soluții pentru un viitor sustenabil, în domenii precum cel al sănătății, al dezvoltării durabile și, nu în ultimul rând, al reconcilierii cu mediul înconjurător, prin reducerea sistematică a impactului activităților sale asupra acestuia.

Unul dintre cele mai importante proiecte de mediu implementate de către Apa Nova București este acela de protejare și stimulare a biodiversității pe amplasamentele de la stațiile de producție și captare a apei Arcuda și Crivina. Utilizând instrumente inovatoare proprii, au fost selectate o serie de amplasamente, pe care au fost realizate audituri de biodiversitate, cu ajutorul unor experți externi în ecologie. Astfel, a fost determinat calculul amprentei de biodiversitate pentru câteva site-uri proprii, printre care și cele două stații de producției a apei potabile. Acestea sunt cele mai mari amplasamente ale companiei, acoperite cu suprafețe verzi însemnate, acțiunea vizând 169 ha de spațiu verde.

Cu o faună compusă din 214 specii dintre care 10 specii rare sau amenințate, la Arcuda regăsim un adevărat ecosistem: 132 specii de nevertebrate, 9 specii de pești, 10 specii de reptile , 46 de specii de păsări, 7 specii de mamifere.

Pe o arie extinsă de peste 33 hectare, la Crivina întâlnim un nivel ridicat al diversității speciilor de floră și faună care ne îmbunătățesc și întrețin viața: 28 specii de nevertebrate, 4 specii de pești, 5 specii de herpetofaună, 39 de specii de păsări, 6 specii de mamifere.

Monitorizarea biodiversității, refacerea mediilor naturale, reducerea impactului deversărilor în mediile acvatice, îmbunătățirea calității vieții sau supraviețuirea speciilor perturbate de lumina artificială sunt doar câteva dintre soluțiile implementate pentru prezervarea bogăției și diversității naturii celor două site-uri. Vă invităm să explorați cele două ecosisteme în materialul video dezvoltat în colaborare cu biologul și exploratorul Alexandru N. Stermin, profesor la Facultatea de Biologie și Geologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Măsurăm performanța în cifre clare

Pentru noi, contextul actual a stat sub semnul provocărilor și al performanțelor pe măsură. Vă prezentăm doar câteva dintre realizările eroilor noștri, eroi cu care ne mândrim și fără de care activitatea noastră nu ar fi posibilă:

177,7 de milioane de m³ de apă potabilă produși.

18 parametri de calitate a apei potabile, respectați cu strictețe, chiar și în condiții de criză, conform Contractului de Concesiune (Directiva UE 98/83/EC/1998 și legislația română în vigoare).

29.046 de parametri transmişi și gestionați din 723 locații, prin intermediul aplicației LERNE. Frecvenţa de transmisie în baza de date SCADA variază de la 5 minute, pentru instalaţiile de producţie a apei potabile, la 8 ore, pentru instalaţiile de sectorizare. În cazul apariţiei unei alarme la oricare dintre echipamente, transmisia se face instantaneu.

78,21% este randamentul sistemului de alimentare cu apă potabilă, cu 6,21% peste Standard Obiectiv (72%).

1.158 de pierderi ascunse de apă depistate și remediate.

48,451 de km de rețea de canal de serviciu și racorduri inspectate, scopul inspecțiilor video fiind de a determina starea tehnică a rețelei și de recepționare de noi rețele.

Peste 96.470 de analize pentru apa produsă în stațiile de tratare și peste 30.600 pentru stațiile de pompare şi nodurile hidrotehnice, pentru a ne asigura că apa este livrată de fiecare dată la cele mai înalte standarde de calitate.

200,4 de milioane de lei investite în sistemele de alimentare cu apă și canalizare, dintre care proiectele de modernizare au beneficiat de aproximativ 112,9 (fara SEAU si altele) milioane de lei.

6,6 milioane de lei investiți în domeniul protecției mediului, în cadrul programului de dezvoltare durabilă.

Peste 186.870 de apeluri primite (preluate) în care clienții aveau nevoie de asistența noastră & peste 41.390 de e-mailuri pentru a soluționa solicitările cât mai rapid.

Apa ta, responsabilitatea noastră.

Copyright ©2024. Toate drepturile rezervate.