Termeni și condiţii de utilizare a serviciului Factura Electronică

Serviciul factura electronică este un serviciu electronic complex oferit de ApaNova Bucureşti clienţilor săi care şi-au manifestat expres opţiunea primirii în format electronic a facturii ce rezultă din derularea contractului de furnizare apă prin care este asigurată transmiterea facturii sub forma unui fişier PDF la adresa de e-mail indicată de către aceştia (accesibilă numai clientului pe bază de username și parole securizate). Pentru a putea primi factura în acest format este necesar ca pe calculatorul/ telefonul mobil/ tableta clientului să existe instalat un program adecvat de vizualizare şi dispozitivul electronic utilizat să fie conectat la internet, conexiune care trebuie asigurată de client. În urma activării opţiunii "Factura electronică", clientul NU VA MAI PRIMI FACTURA SA CURENTĂ ÎN FORMAT TIPĂRIT/HÂRTIE.

La prima accesare a serviciului factura electronică, utilizatorul este obligat să respecte concomitent următoarele condiții:

 1. să accepte termenii și condițiile serviciului Factura Electronică și de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 2. să dețină un calculator/ tabletă/ telefon mobil cu acces la Internet pe care este instalat si activ un program de citire a documentelor în format pdf. (e.g. Acrobat Reader);
 3. să furnizeze o adresă de e-mail validă pe care o poate accesa de pe dispozitivul electronic descris la punctul anterior;
 4. să confirme adresa de e-mail conform instrucţiunilor primite pe e-mail la adresa de email furnizată activând astfel serviciul Factura Electronică.
 5. Confirmarea adresei de e-mail şi îndeplinirea instrucţiunilor transmise reprezintă acordul dumneavoastră atât pentru utilizarea adresei de e-mail indicate in vederea:
  a. transmiterii/ primirea facturii exclusiv în format electronic;
  b. primirii oricărei corespondenţe ce rezultă din derularea contractului de furnizare apă şi/sau a altui contract încheiat cu sau prin intermediul Apa Nova Bucureşti, pentru codul de client indicat de către dumneavoastră;
  c. vizualizarea şi descărcarea informațiilor în legătură cu contractul/contractele încheiate de Client cu Apa Nova Bucureşti.

Ulterior activării, utilizarea cu succes a serviciului factura electronică este condiţionata de existenţa, funcţionarea şi utilizarea celor descrise la punctele 2 si 3 de mai sus.

Apa Nova Bucureşti nu răspunde decât pentru funcţionarea continuă şi securizată a componentelor necesare utilizării serviciului factura electronică care sunt gestionate de aceasta şi nu poate fi răspunzatoare cu privire la compatibilitățile dintre serviciul factura electronică şi aplicațiile/ software folosite de utilizator pentru accesarea serviciului factura electronică şi nici de securitatea informatică a acestora. Apa Nova Bucureşti nu răspunde pentru folosirea serviciului factura electronică prin mijloace şi metode frauduloase/ abuzive, de către persoane neautorizate. Produsele software şi serviciile sunt furnizate ca atare, fără garanţii de adecvare la un anumit scop.

Transmiterea de către Apa Nova Bucureşti a facturii în format electronic este un serviciu oferit GRATUIT clienţilor. Cheltuielile ocazionate de folosirea serviciului, si anume : accesul clientului la un calculator având instalate programele adecvate precum şi o conexiune activă la internet intră în sarcina Utilizatorului.

Dorim să vă asigurăm de faptul că ANB respectă toate prevederile legale în vigoare, precum şi toate drepturile persoanelor vizate, asigurându-se de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în siguranța, prin implementarea unor proceduri interne riguroase, dar şi a celor mai avansate metode de securitate informatică. De asemenea, vă reamintim faptul că şi dumneavoastră aveţi responsabilitatea protejării datelor cu caracter personal ce vă privesc și care sunt cuprinse în documentele, corespondența în orice format purtată cu ANB, din momentul în care acestea v-au fost comunicate de societate.

 • ştiaţi că...
 • Apa este mai importantă decât mâncarea? Un om poate supravieţui fără mâncare aproximativ o lună, însă fără apă doar o săptămână.

LiveZilla Live Chat Software