Termeni şi condiţii de utilizare a siteului www.apanovabucuresti.ro

Proprietatea intelectuală

Apa Nova Bucureşti SA îşi păstrează toate drepturile (inclusiv, dar fără a se limita la drepturi de autor, mărci înregistrate, brevete ca şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală) referitor la toate informaţiile furnizate prin sau pe acest web-site inclusiv, dar fără a se limita la: texte, ştiri, grafică, desene, fotografii, ilustraţii, poze, servicii şi orice menţiuni, cu excepţia drepturilor intelectuale aparţinând terţelor părţi şi recunoscute ca atare conform legislaţiei române şi/sau internaţionale.

Conţinutul acestui site nu poate fi reprodus, republicat, copiat, tradus sau modificat în orice fel, parţial sau total, fără acordul expres prealabil al Apa Nova Bucureşti SA.

Părţi distincte din acest site pot fi stocate sau copiate în mod excepţional pe un calculator personal, dacă aceste părţi sunt destinate uzului personal, sau pentru cercul normal al unei familii, orice folosire comercială sau în alt scop fiind interzisă. Această clauză nu va fi interpretată în nicio situaţie ca o cesiune sau transfer de drepturi intelectuale aparţinând Apa Nova Bucureşti SA.

Folosirea site-ului

Acest site poate fi folosit de clienţii/partenerii Apa Nova Bucureşti SA precum şi de orice alte persoane care doresc să beneficieze de serviciile societăţii noastre sau să se informeze asupra lor.
Apa Nova Bucureşti SA nu intenţionează să ofere consultanţă de specialitate prin intermediul acestui site şi nicio informaţie cuprinsă în acest site nu va fi interpretata în acest sens.

Deciziile luate pe baza acestor informaţii vor fi luate pe contul şi riscul dumneavoastră.
Apa Nova Bucureşti SA nu certifică şi nu garantează faptul că acest site funcţioneaza fără erori şi întreruperi.

Vizitatorul/ Utilizatorul se obligă să nu folosească în mod necorespunzător sau să abuzeze de conţinutul şi/sau serviciile Apa Nova Bucureşti SA, răspunzând pentru orice daună produsă astfel Apa Nova Bucureşti SA.

De asemenea, nu este permis transferul, introducerea, modificarea sau ştergerea datelor sau a altor materiale conţinute în acest site ori restricţionarea accesului către acesta şi/sau legarea acestui site de alte site-uri/pagini de web fără acordul expres al Apa Nova Bucureşti SA.

Informaţii, produse şi servicii ale terţilor

Apa Nova Bucureşti SA îşi declină orice răspundere pentru conţinutul şi serviciile oferite prin site-uri accesate prin intermediul link-urilor, hiper-linkurilor sau reclamelor din site-ul Apa Nova Bucureşti SA sau pentru prejudiciul izvorât din folosirea acestora, conţinutul acestora fiind proprietatea exclusivă a unor terte părţi.

În cazul încălcării acestor termeni şi condiţii de către vizitator/utilizator, Apa Nova Bucureşti SA poate lua pentru recuperarea prejudiciilor orice masură legală considerată necesară, iar pentru protecţia sa poate bloca accesul oricărui vizitator/utilizator la acest site.

Limitarea răspunderii

Deşi depune toate eforturile pentru a oferi clienţilor/ partenerilor săi informaţii actualizate, Apa Nova Bucureşti SA nu îşi asumă nici o responsabilitate sau garanţie în ceea ce priveşte acurateţea, corectitudinea sau integralitatea informaţiilor cuprinse în conţinutul acestui site.

Apa Nova Bucureşti SA, partenerii, angajaţii săi nu vor răspunde pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, de orice fel, (inclusiv, dar fără a se limita la pierderi financiare, profit nerealizat) izvorâte în orice mod din informaţiile/folosirea în orice fel a informaţiilor/serviciilor conţinute de acest site, inclusiv din pretenţii ale terţilor cu privire la utilizarea acestui web-site.

Apa Nova Bucureşti SA nu oferă nicio garanţie că accesul la acest site este asigurat neîntrerupt şi nici nu îşi asumă răspunderea pentru daunele izvorâte din eventualele deficienţe sau indisponibilităţi în funcţionarea site-ului.

Accesarea şi folosirea acestui site se face pe răspunderea dumneavoastră şi nu garantăm în niciun fel că folosirea sau downloadarea materialelor conţinute în acest site nu va aduce nicio pagubă proprietăţii dumneavoastră, sistemelor de calcul sau bazelor de date sau că acestea nu conţin viruşi.

Drept aplicabil. Litigii.

Prin folosirea site-ului, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile romane vor guverna Condiţiile şi Termenii de utilizare de mai sus şi orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator şi societatea SC ANB SA şi asociaţii/ partenerii/ afiliaţii săi.

În cazul unor eventuale conflicte între SC ANB SA şi clienţii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat în instanţă, în conformitate cu legile române în vigoare.

Rămânem la dispoziţia dumneavoastră pentru a va oferi orice alte informaţii veţi găsi necesare şi utile.

  • ştiaţi că...
  • Apa conţine între 80 si 100 mg/l de calciu care poate să acopere între 15% şi 20% din necesarul nostru zilnic?

LiveZilla Live Chat Software