Termeni și condiții de prelucrare a datelor cu caracter personal


Apa Nova Bucureşti S.A. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate şi manuale, destinate emiterii facturilor de servicii, colectarea creanţelor legate de acestea precum şi rezolvării solicitărilor dumneavoastră în legătură cu activitatea desfăşurată de Apa Nova Bucureşti.


Datele dumneavoastră sunt necesare emiterii facturilor de servicii, colectarea creanţelor legate de acestea precum şi rezolvării solicitărilor dumneavoastră în legatură cu activitatea desfăşurată de Apa Nova Bucureşti. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea furnizării serviciilor.


Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Apa Nova Bucureşti şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanelor vizate (clienţii Apa Nova Bucureşti) şi băncilor la care clienţii au deschise conturi şi pe care le-au comunicat către Apa Nova Bucureşti.


Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Apa Nova Bucureşti. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu pot fi transferate în străinătate.


Numărul de înregistrare al Apa Nova București în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal este 18609.


Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.


IMPORTANT: În cazul în care au intervenit modificări în datele contractuale (schimbarea titularului, a adresei de corespondenţă, a numărului de persoane din imobil sau a suprafeţei imobilului), aveţi obligaţia să ni le aduceți la cunoștință, pentru a nu influența prestarea serviciului de alimentare cu apă potabilă și/sau canalizare. Vă invităm la sediul Centru Relații Clienți și Casierie din Str. Dinu Vintilă nr. 11, sector 2, Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei), program luni-vineri între orele 07:30 - 19:30. Actualizarea datelor contractuale vă asigură furnizarea serviciilor în cele mai bune condiţii.

 

Informare specială.

Get Adobe Acrobat

  • ştiaţi că...
  • Tenul va fi mai proaspăt şi luminos dacă beţi suficientă apă?

LiveZilla Live Chat Software