Clauze privind prevenirea coruptiei

Aceste clauze trebuie in mod obligatoriu incluse in contractele in care ANB este parte: 

1.1. Furnizorul/Prestatorul/Executantul declara ca a luat la cunostinta despre regulile referitoare la conduita etica si la prevenirea coruptiei enuntate mai jos.

1.2. Furnizorul/Prestatorul/Executantul recunoaste si declara ca toate sumele care ii vor fi transferate de Beneficiar in baza prezentului Contract, sunt destinate exclusiv pentru indeplinirea Contractului.

1.3. Furnizorul/Prestatorul/Executantul se obliga sa nu utilizeze sumele care ii vor fi transferate ca finantare ilegala la orice forma de activitate sau orice activitate opusa ordinii publice sau bunelor moravuri din Romania sau din oricare alt stat.

1.4. Furnizorul/Prestatorul/Executantul convine ca in niciun caz, toata sau o parte din pretul Contractului sa nu fie destinata, direct sau indirect, sa fie promisa sau transferata unui functionar public, in scopul de a influenta un act sau o decizie ce tine de functiile unui functionar public, sau care-l determina pe acest functionar public sa faca uz de influenta sa asupra oricarui alt functionar public.

1.5. Furnizorul/Prestatorul/Executantul nu poate ca din Pretul Contractului sa ofere sau sa furnizeze, direct sau indirect, vreun beneficiu, material sau de alt tip, unui reprezentant al statului, unui reprezentant al unei organizatii publice internationale, unui partid politic, unui angajat sau unui agent al unei societati private inclusiv al Beneficiarului, al unei institutii de creditare sau al unei banci, cu incalcarea obligatiilor legale si/ sau a principiilor de etica, in scopul obtinerii sau mentinerii de avantaje si/sau unei tranzactii comerciale.

1.6. Furnizorul/Prestatorul/Executantul se angajeaza sa se asigure de respectarea prevederilor acestui articol de catre orice persoana sau entitati carora acesta ar trebui, dupa caz, sa le transfere toata sau o parte din Pretul Contractului ca urmare a interventiei lor in cadrul executiei Contractului.

1.7. In general, Furnizorul/PrestatorulExecutantul declara ca, in cadrul prezentului Contract, conduita sa va fi conforma cu practicile etice si nu va aduce atingere imaginii Beneficiarului, grupului sau sau actionarilor sai.

1.8. Furnizorului/Prestatorului/Executantul ii este de asemenea interzis din Pretul Contractului sa ofere vreun beneficiu, sau sa cedeze la solicitarea oricarei persoane care sustine a avea o influenta reala sau presupusa pe langa un functionar public, astfel incat sa nu abuzeze de influenta sa pentru a obtine contracte sau orice decizie favorabila.

1.9. Furnizorul/Prestatorul/Executantul declara ca va respecta prevederile aplicabile in materie sociala si fiscala.

1.10. Furnizorul/Prestatorul/Executantul se obliga sa notifice Beneficiarului orice incalcare a oricarui termen al acestei clauze, in termen de maxim 15 zile de la constatare.

1.11. In cazul in care Beneficiarul notifica Furnizorul/Prestatorul/Executantul despre faptul ca exista dovezi care confirma că Furnizorul/PrestatorulExecutantul a incalcat orice termen al acestei clauze, atunci :

a) Beneficiarul are dreptul sa suspende contractul fara a transmite notificare in acest sens, atat timp cat Beneficiarul sau Grupul Veolia din care acesta face parte, considera necesar sa investigheze situatia in cauza, fara a atrage vreo responsabilitate sau obligatie catre Furnizor/Prestator/Executant pentru aceasta suspendare;

b) Furnizorul/Prestatorul/Executantul se obliga sa intreprinda toate masurile pentru a preveni pierderea sau distrugerea oricaror documente doveditoare care au legătura cu situatia in cauza.

1.12. In cazul in care Furnizorul/Prestatorul/Executantul incalca orice termen al acestei clauze, atunci :

a) Beneficiarul are dreptul sa inceteze imediat contractul fara transmiterea unei notificari in acest sens si fara atragerea altor responsabilitati in sarcina Beneficiarului;

b) Furnizorul/Prestatorul/Executantul se angajeaza sa plateasca Beneficiarului, pana la limita maxima permisa de lege, pentru orice pierdere, daune sau alte cheltuieli suportate de Beneficiar si care deriva din aceasta incalcare.

  • ştiaţi că...
  • Apa este mai importantă decât mâncarea? Un om poate supravieţui fără mâncare aproximativ o lună, însă fără apă doar o săptămână.

LiveZilla Live Chat Software