Controlul calităţii apei uzate

Controlul calităţii apei uzate

Apa uzată deversată în reţeaua de canalizare orăşenească este supusă unor analize efectuate în Laboratorul de analiză a apelor uzate din cadrul Apa Nova Bucureşti şi în alte laboratoare (prin subcontractare), conform standardelor în vigoare.

 

Controlul calităţii apelor uzate este impus prin autorizaţiile de gospodărire a apelor, de către Administraţia Naţională "Apele Române" atât pentru Apa Nova Bucureşti cât şi pentru clienţii săi.

Indicatorii fizico-chimici analizaţi sunt cei înscrişi în actele de reglementare emise potrivit legii în ordinea emiterii acestora: autorizaţie de mediu, autorizaţie de gospodărire a apelor, contracte încheiate între Apa Nova Bucureşti şi Administraţia Naţională a Apelor Române (A.N.A.R.) sau între Apa Nova Bucureşti şi clienţi.

Periodicitatea prelevării probelor de apă uzată se stabileşte în funcţie de profilul unităţii, de prevederile autorizaţiei de mediu şi ale acceptului de evacuare, de procesele tehnologice generatoare de impurităţi în apele uzate şi de frecvenţa depăşirilor constatate prin controalele anterioare.

  • ştiaţi că...
  • In fiecare zi, corpul uman pierde în medie 2,5 l apă?

LiveZilla Live Chat Software