Reţeaua de colectare şi transport-2013

Reţeaua de colectare şi transport-2013
Reţeaua de canalizare din Bucureşti este compusă din: colectoare, canale de serviciu, cămine de inspecţie, guri de scurgere, racorduri.

În prezent, principalele caracteristici ale sistemului de canalizare sunt următoarele:
 • lungimea totală a reţelei de canalizare este de aproximativ 2.250 km, din care aproximativ 250 km colectoare principale;
 • aproximativ 118.000 racorduri, cu o lungime totală de aproximativ 880 km;
 • aproximativ 47.000 guri de scurgere, cu o lungime totală a racordurilor de aproximativ 235 km;
 • aproximativ 63.800 cămine de inspecţie.
Reţeaua funcţionează în general gravitaţional, iar în zonele depresionare apa uzată este pompată prin intermediul a 60 staţii de pompare apă uzată.
Apa Nova Bucureşti desfăşoară numeroase intervenţii preventive sau curative pentru a întreţine sistemul de canalizare:
 • activităţi preventive de întreţinere şi exploatare (curăţări, spălări, vizite, inspecţii cu camera video) care sunt realizate conform unei programări anuale sau în concordanţă cu lucrările de reabilitare drumuri, căi de rulare, reţele edilitare
 • lucrări (reparaţii, desfundări, reabilitări) apărute în urma sesizărilor primite
 • intervenţii la staţiile de pompare ape uzate şi reţeaua aferentă

Aceste intervenţii au drept scop:

 • menţinerea sau reabilitarea liberei curgeri în reţea
 • evitarea oricărei poluări a mediului înconjurător

Să folosim cu responsabilitate reţeaua de canalizare!

Odată utilizată, apa este direcţionată către sistemul public de canalizare. Pentru a beneficia de un sistem de canalizare care să respecte toate standardele în vigoare, trebuie ţinut cont de câteva reguli:

 • este interzisă aruncarea în reţeaua de canalizare a substanţelor şi obiectelor periculoase pentru om şi mediu: obiecte solide sau tăioase, materiale textile, resturi vegetale, medicamente, produse cosmetice şi de igienă personală, resturi menajere (gunoi sau grăsimi arse folosite în bucătărie), produse chimice şi toxice (vopsea, ulei, cerneală, detergenţi, diluanţi, substanţe de laborator, pesticide, insecticide, otrăvuri contra rozătoarelor, produse petroliere etc.)
 • iarna nu folosiţi gura de scurgere şi căminul de vizitare ca locuri de evacuare a zăpezii
 • nu obturaţi gurile de scurgere cu materiale de construcţii
 • nu blocaţi accesul la gurile de scurgere şi căminele de vizitare. În timpul unei ploi abundente, o maşină parcată în dreptul gurilor de scurgere blochează scurgerea apei şi poate provoca inundarea zonei.

Nu aruncaţi orice la canalizare! Reţeaua de canalizare este la fel de importantă ca şi reţeua de apă! De curăţenia ei depinde sănătatea noastră!

 • ştiaţi că...
 • In fiecare zi, corpul uman pierde în medie 2,5 l apă?

LiveZilla Live Chat Software