Parametrii analizaţi

Parametrii analizaţi

Buletinul de analiză a apei potabile cuprinde indicatori organoleptici, fizico-chimici (tabel 1) şi bacteriologici (tabel 2), unităţile de măsură, valorile obţinute, valorile maxim admise şi referenţialul de analiză.

Ce reprezintă indicatorii din buletinul de analiză a apei potabile?

Prin apă potabilă se înţelege apa destinată consumului uman, în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei şi de modul de furnizare, precum şi apa folosită în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor destinate consumului uman.

Indicatori organoleptici şi fizico-chimici:

 • mirosul şi gustul apei sunt date de schimbarea caracteristicilor acesteia (existenţa unor substanţe, săruri minerale şi gaze dizolvate);
 • culoarea apei este dată de substanţele dizolvate de natură, minerale sau organice;
 • turbiditatea apei este caracterizată prin lipsa de transparenţă a acesteia, ca urmare a existenţei unor particule fine aflate în suspensie;
 • pH-ul reprezintă indicele care defineşte aciditatea apei;
 • conductivitatea indică totalitatea sărurilor dizolvate în apă;
 • clorul rezidual liber reprezintă cantitatea de clor rămasă în apă după dezinfecţie pentru asigurarea protecţiei sanitare a acesteia;
 • amoniul, nitriţii şi nitraţii indică modificări în timp ale calităţii apei, cauzate de surse de impurificare specifice acestui tip de compuşi;
 • fierul este un component natural al apei, aflat sub forma de compuşi (de obicei bicarbonat feros);
 • oxidabilitatea reprezintă totalitatea substanţelor organice şi anorganice oxidabile în apă;
 • duritatea totală reprezintă caracteristicile ce le conferă apei compuşi de calciu şi magneziu aflaţi în soluţie. În general duritatea apei se exprimă în grade germane de duritate.
 • aluminiul este prezent în apă în mod natural şi indus în urma procesului de tratare pentru obţinerea apei potabile.

Indicatorii bacteriologici:

 • bacterii coliforme, escherichia coli, enterococi, clostridium perfringens sunt microorganisme prezente în mediul înconjurător a căror prezenţă în apă poate provoca boli hidrice.

Important! Prezenţa acestori indicatori în compoziţia apei nu reprezintă factor de risc decât în cazul depăşirii valorilor maxim admise, trecute pe buletin.

 • ştiaţi că...
 • In fiecare zi, corpul uman pierde în medie 2,5 l apă?

LiveZilla Live Chat Software