Reţeaua de transport şi distribuţie

Reţeaua de transport şi distribuţie

De la staţiile de tratare, apa este transportată prin apeducte către rezervoarele de apă potabilă şi apoi distribuită, prin staţiile de pompare, către populaţie.

Apa potabilă este pompată din rezervoare prin intermediul a 7 staţii de pompare: Grozăveşti, Sud, Drumul Taberei, Nord, Griviţa, Preciziei, Uverturii.

Din cauza regimului de înălţime variat al construcţiilor din Bucureşti, se impune ridicarea locală a presiunii. Staţiile de repompare şi de hidrofor asigură regimul de înaltă presiune în zonele de blocuri.

Reţeaua de distribuţie a Bucureştiului este o reţea inelară. Din 1847, reţeaua s-a dezvoltat continuu ajungând în 2013 la 2525 km. Reţeaua este compusă din: artere, conducte de serviciu, branşamente, vane, hidranţi.

Sistemul de alimentare cu apă al oraşului Bucureşti dispune de:

  • peste 250 km de apeducte
  • peste 2.500 km de conducte principale  şi conducte de serviciu
  • peste 126.000 de branşamente având lungimea însumată de aproximativ 949 km

 

  • ştiaţi că...
  • Gravitatea fenomenului de deshidratare variază cu vârsta şi deshidratarea poate avea repercusiuni asupra sănătăţii: scăderea tensiunii, tulburări neurologice, alterarea rapidă a stării generale?

LiveZilla Live Chat Software