Expertiza metrologică a contorului de branşament

Expertiza metrologică a contorului de branşament

Epretiza metrologică a contorului de branşament reprezintă o modalitate de control metrologic legal prin care se constată şi se confirmă funcţionalitatea corectă a contorului.

Valabilitatea expertizei metrologice este înscrisă în raportul de expertiză metrologică şi este de cinci ani de la data emiterii buletinului, respectiv de șapte ani în cazul contoarelor montate începând cu noiembrie 2012.

Societatea noastră înlocuieşte gratuit contorul de pe branşament la expirarea valabilităţii metrologice.

Verificarea contorului de pe branşament

Verificaţi periodic indexul contorului de pe branşament pentru a remarca în timp util eventuale variaţii de consum. Dacă există, acestea pot fi cauzate de pierderi de apă în instalaţia interioară sau de o deficienţă a contorului.

Verificări suplimentare în termenul de valabilitate metrologică
Dacă aveţi îndoieli în ceea ce priveşte funcţionalitatea contorului de pe branșament în perioada de valabilitate metrologică, puteţi solicita o verificare a acestuia. În această situaţie, costul expertizei metrologice şi costul montării/ demontării contorului sunt în sarcina dumneavoastră.

În cazul în care, în urma expertizei, contorul este declarat respins, Apa Nova Bucureşti returnează contravaloarea cheltuielilor generate de înlocuirea şi expertiza metrologică a contorului şi analizează consumurile facturate.

Verificarea contorului de pe branşament solicitată în termenul de valabilitate metrologică se face cu Apa Nova Bucureşti în cadrul Laboratorului de Metrologie.

Aceasta se realizează în baza solicitării titularului de contract şi a achitării cheltuielilor de demontare/ montare a contorului de branşament şi de verificare. Depunerea cererii şi achitarea cheltuielilor se fac la sediul Centru Relații Clienți și Casierie din Str. Dinu Vintilă nr. 11, sector 2, Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei) de luni până vineri, între orele 07:30 - 19:30.

În urma solicitării scrise, agenţii Apa Nova Bucureşti se prezintă la adresa branşamentului, înlocuiesc contorul de branşament cu un alt contor pentru asigurarea continuităţii serviciului şi sigilează contorul ridicat în prezenţa clientului, pentru a fi predat Laboratorului de Verificare Metrologică al societăţii.

La expertiza metrologică a contorului participă un reprezentant al Biroului Român de Metrologie Legală.

  • ştiaţi că...
  • Puteţi verifica dacă aveţi pierderi ascunse, verificând contorul seara înainte de culcare şi dimineaţa la trezire: dacă sesizaţi o diferenţă de consum, înseamnă că există o pierdere ascunsă pe reţeaua de apă.

LiveZilla Live Chat Software