Branşamentul de apă

Branşamentul de apă

Branşamentul este partea din reţeaua publică de alimentare cu apă care asigură legătura între reţeaua publică de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri. Branşamentul până la contor, inclusiv căminul de branşament şi contorul, aparţine reţelei publice de distribuţie.

Contorul este ultima componentă a reţelei publice de alimentare.

După contor începe instalaţia interioară a imobilului. Aceasta este formată din toate instalaţiile aflate în proprietatea sau administrarea clientului, amplasate după contor (ex: robinetul de linie şi robinetul de golire). Apa Nova Bucureşti nu este abilitată să intervină în instalaţiile interioare şi nici în relaţiile dintre beneficiarii serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare care au acelaşi branşament, respectiv racord.

Clientul întreţine şi repară instalaţia interioară, după contorul montat pe branşament, până la ultimul robinet. În cazul în care căminul de contor se află pe proprietatea clientului, acesta este obligat să menţină curăţenia şi să-l întreţină în stare corespunzătoare.

Aici puteţi vizualiza o schiţă a componentelor branşamentului de apă cu prezentarea delimitării dintre spaţiul public şi cel privat.

Atenţie! Branşarea la instalaţia publică de alimentare cu apă fără avizul Apa Nova Bucureşti este interzisă şi determină debranşarea şi plata de penalităţi.

Modificarea instalaţiei interioare fără avizul Apa Nova Bucureşti este permisă, dar poate conduce la grave disfuncţionalităţi ale acesteia. Obţinerea unui aviz înseamnă, practic, obţinerea siguranţei că totul funcţionează bine pentru dumneavoastră şi nu veţi avea neplăceri cauzate de alimentarea cu apă potabilă.

Cum sunt dimensionate branşamentele?

Branşamentul şi contorul sunt dimensionate în funcţie de nevoile specifice exprimate de clienţi. În momentul în care necesităţile se schimbă, dimensiunile branşamentelor trebuie schimbate la rândul lor.

Când este necesară redimensionarea branşamentelor?

Clienţii trebuie să îşi redimensioneze branşamentele în cazul reducerii sau creşterii semnificative a consumului de apă potabilă. Apa Nova Bucureşti dispune de o echipă tehnică specializată care are ca responsabilitate să analizeze şi să propună dimensiunile adecvate pentru noile branşamente.

LiveZilla Live Chat Software