Execuţie branşament/ racord cu Apa Nova Bucureşti

Execuţie branşament/ racord cu Apa Nova Bucureşti

Pentru o lucrare de calitate şi o bună funcţionare a branşamentului de apă/ racordului de canalizare, recomandăm parcurgerea tuturor etapelor cu Apa Nova Bucureşti.

Semnarea contractului de execuţie şi a contractului de furnizare servicii de alimentare cu apă şi de canalizare

După primirea avizului tehnic şi a devizului estimativ al lucrării, solicitantul se prezintă la Apa Nova Bucureşti pentru ridicarea proiectului. Devizul estimativ are un termen de valabilitate clar menţionat, în cadrul căruia sunt aplicabile preţurile respective.

Pentru execuţia lucrării cu societatea noastră solicitantul trebuie să achite 50% din valoarea devizului estimativ şi să semneze un contract de execuţie prin care se mandatează Apa Nova Bucureşti să execute lucrarea. Diferenţa de plată a executării lucrărilor se va achita după semnarea recepţiei, pe baza facturii emise.

În baza contractului de execuţie, Apa Nova Bucureşti solicită în numele solicitantului autorizaţia de construire şi avizele cerute de autorităţile locale prin certificatul de urbanism.

Obligaţiile Apa Nova Bucureşti prin încheierea contractului de execuţie sunt următoarele:
 • să solicite în numele solicitantului avizele impuse prin certificatul de urbanism, de la furnizorii de utilităţi
 • să solicite autorizaţia de construire
 • să execute lucrările de branşament/ racord în conformitate cu prevederile proiectului, a detaliilor şi a caietului de sarcini, a standardelor şi a prescripţiilor tehnice în vigoare
 • să aducă stratul rutier la starea iniţială, în situaţia în care strada nu se mai află în garanţia societăţii care a executat modernizările rutiere
 • să predea beneficiarului, în termen de 15 zile de la recepţia lucrărilor, un dosar complet ce va conţine avizul şi proiectul Apa Nova Bucureşti, autorizaţia de construire, procesul verbal de recepţie a lucrărilor şi contractul de furnizare a serviciilor de apă şi de canalizare
 • să transmită beneficiarului, prin poştă, factura ce va cuprinde diferenţa de plată a executării lucrărilor conform devizului post execuţie.

Obligaţiile solicitantului prin semnarea contractului de execuţie sunt următoarele:
 • să achite la data semnării contractului de execuţie un avans de 50% din valoarea estimată a lucrării de branşament/ racord
 • să depună actele solicitate
 • să plătească sumele comunicate la datele sau în termenele stabilite
 • să elibereze amplasamentul lucrării
 • să respecte termenele etapelor de parcurs, comunicate de Apa Nova Bucureşti
 • să nu împiedice în niciun moment execuţia lucrării
 • să fie prezent personal sau prin reprezentant legal, pe parcursul execuţiei lucrărilor, la adresa lucrării
 • să execute instalaţiile interioare conform proiectului de instalaţii interioare şi standardelor în vigoare şi fără a afecta în vreun mod reţeaua publică
 • să achite contravaloarea facturii emise pentru diferenţa de cost a lucrărilor executate, în termenul scadent.

Odată cu semnarea contractului de execuţie, solicitantul semnează şi contractul de furnizare servicii de alimentare cu apă şi de canalizare. Acesta intră în vigoare ulterior, la data punerii în funcţiune a branşamentului/ racordului.


Recepţia şi punerea în funcţiune a branşamentului/ racordului

După finalizarea lucrărilor, solicitantul este invitat să participe la efectuarea recepţiei. Procesul verbal de recepţie şi devizul post execuţie se semnează pe teren (la adresa branşamentului/ racordului executat). După semnarea recepţiei lucrărilor şi a devizului post execuţie, contractul de furnizare apă şi canalizare intră în vigoare, iar solicitantul devine clientul Apa Nova Bucureşti.

 • ştiaţi că...
 • Organismul uman este format în proporţie de 70% din apă?

LiveZilla Live Chat Software