Execuţie branşament/ racord cu altă societate specializată

Execuţie branşament/ racord cu altă societate specializată

Semnarea contractului de consultanţă şi a contractului de furnizare servicii de alimentare cu apă şi canalizare

După primirea avizului tehnic şi a proiectului, solicitantul, dacă doreşte să execute lucrarea cu o societate de construcţii trebuie să contacteze şi să încheie un contract de execuţie branşament/ racord cu aceasta.

În acest caz, societatea contractoare va executa lucrarea şi va reprezenta solicitantul în relaţia cu Apa Nova Bucureşti pe toată durata efectuării lucrării, inclusiv la recepţia branşamentului/ racordului.

Firma specializată aleasă pentru executarea lucrării trebuie să se prezinte împreună cu solicitantul la sediul Apa Nova Bucureşti pentru încheierea contractului de consultanţă şi să achite contravaloarea aferentă acesteia.

Odată cu încheierea contractului de consultanţă, solicitantul semnează şi contractul de furnizare servicii de alimentare cu apă/ de canalizare. Acesta este validat de Apa Nova Bucureşti şi intră în vigoare în maxim o săptămână de la recepţionarea lucrării.

Pentru încheierea contractului de consultanţă sunt necesare următoarele documente:

 • contractul de execuţie încheiat între solicitant şi firma specializată
 • copie autorizaţie de construire pentru execuţia lucrării
 • copii ale tuturor avizelor necesare obţinute.


Obligaţiile Apa Nova Bucureşti prin încheierea contractului de consultanţă sunt următoarele:

 • să supravegheze lucrările de construcţie şi instalaţiile executate de constructor (branşament apă/ racord canal)
 • să participe la verificarea lucrărilor ascunse, când este solicitat de constructor şi la recepţia lucrărilor
 • să verifice calitatea materialelor şi concordanţa cu certificatele de calitate şi agrementele tehnice
 • să urmărească întocmirea cărţii construcţiei
 • să convoace membrii comisiei de recepţie la data programată


Obligaţiile solicitantului prin semnarea contractului de consultanţă sunt următoarele:

 • să aducă la cunoştinţa societăţii Apa Nova Bucureşti data începerii lucrării
 • să depună la sediul Apa Nova Bucureşti toate documentele solicitate
 • să execute lucrarea conform proiectului, standardelor în vigoare şi prevederilor legale
 • să plătească toate serviciile de consultanţă
 • să solicite în scris ordinul de începere a lucrărilor
 • să solicite în scris prezenţa Apa Nova Bucureşti la acoperirea lucrării de execuţie branşament/ racord, în vederea verificării eventualelor lucrări "ascunse". În situaţia în care Apa Nova Bucureşti nu a fost solicitată în acest sens, eventualele avarii apărute nu se vor remedia decât în baza unui deviz întocmit de societatea noastră şi achitat de beneficiarul lucrării
 • să solicite în scris sistarea furnizării apei în vederea conectării la reţeaua publică (dacă este cazul)
 • să achite contravaloarea sistării furnizării apei
 • să solicite în scris montarea buclei de măsură şi să plătească contravaloarea aferentă acesteia
 • să solicite în scris recepţia imediat după finalizarea lucrărilor.

Ordinul de începere a lucrărilor
Firma specializată solicită în scris la Apa Nova Bucureşti ordinul de începere a lucrărilor. Apa Nova Bucureşti emite ordinul în maxim o săptămână. Lucrările pentru care nu s-a solicitat şi nu s-a obţinut ordinul de începere al lucrărilor sunt considerate ilegale. Beneficiarul şi executantul acestor lucrări suportă consecinţele prevăzute de legislaţia în vigoare.

Închiderea apei pentru realizarea conectării la reţea (dacă este cazul)
În cazul în care din proiect rezultă că realizarea conectării la reţeaua publică nu poate fi executată decât prin închiderea apei, firma specializată solicită acest lucru la Apa Nova Bucureşti şi achită cheltuielile aferente operaţiunii. Contravaloarea acestei operaţiuni este achitată la data cererii.

Montarea buclei de măsură
După finalizarea lucrării, firma specializată se prezintă la Apa Nova Bucureşti pentru a solicita procurarea şi montarea buclei de măsură. Procurarea şi montarea buclei de măsură pe branşament este realizată exclusiv de Apa Nova Bucureşti, în urma depunerii solicitării scrise şi a achitării contravalorii aferente de către societatea specializată.

Recepţia lucrărilor
Societatea specializată solicită la Apa Nova Bucureşti efectuarea recepţiei lucrării şi prezintă cartea construcţiei completă. Solicitantul branşamentului/ racordului este informat în legătură cu data programată pentru recepţie şi punerea în funcţiune a lucrării.

Contractul de furnizare servicii de alimentare cu apă şi de canalizare intră în vigoare după o săptămână de la semnarea recepţiei lucrărilor, din acel moment solicitantul devenind clientul Apa Nova Bucureşti. • ştiaţi că...
 • Apa conţine între 80 si 100 mg/l de calciu care poate să acopere între 15% şi 20% din necesarul nostru zilnic?

LiveZilla Live Chat Software