Despre execuţia unui branşament/ racord

Despre execuţia unui branşament/ racord

Branşamentul este partea din reţeaua publică de alimentare cu apă care asigură legătura între reţeaua publică de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri. Branşamentul până la contor, inclusiv căminul de branşament şi contorul, aparţine reţelei publice de distribuţie.

Racordul este partea din reţeaua publică de canalizare care asigură legătura dintre instalaţiile interioare de canalizare ale clientului şi reţeaua publică de canalizare, inclusiv căminul de racord. Racordul de la cămin spre reţea, inclusiv căminul de racord, aparţine reţelei publice de canalizare.

Branşarea/ racordarea la sistemul de distribuţie a apei potabile, respectiv la sistemul public de canalizare presupune parcurgerea a 6 etape:

  • semnare contract de furnizare servicii de alimentare cu apă/ de canalizare
  • execuţia lucrării
  • recepţia lucrării, punerea în funcţiune a branşamentului/ racordului, intrarea în vigoare a contractului de furnizare servicii de alimentare cu apă/ de canalizare

Important!

  • Primele două etape (avizul de principiu, avizul tehnic) sunt obligatorii de parcurs cu Apa Nova Bucureşti.
  • Avizul de principiu poate fi pozitiv sau negativ; în situaţia în care avizul de principiu este negativ, demersul solicitantului se opreşte la această etapă.
  • Avizul de principiu nu constituie un aviz definitiv. Orice lucrare pe reţelele întreţinute de Apa Nova Bucureşti trebuie sa aibă la bază şi un aviz tehnic şi un proiect validate de societatea noastră.
  • Pentru a putea solicita emiterea avizului tehnic de branşare/ racordare şi a proiectului este necesară obţinerea în prealabil a avizului de principiu pozitiv.
  • Pentru o lucrare de calitate şi o bună funcţionare a branşamentului de apă/ racordului de canalizare, recomandăm parcurgerea tuturor etapelor cu Apa Nova Bucureşti.

Opţiunea privind alegerea executantului branşamentului/ racordului aparţine solicitantului şi va fi exercitată după obţinerea avizului tehnic şi a proiectului.

În varianta "execuţie branşament/ racord cu Apa Nova Bucureşti", obţinerea avizelor solicitate în certificatul de urbanism şi a autorizaţiei de construire, execuţia şi recepţia branşamentului/ racordului sunt realizate de Apa Nova Bucureşti.

În varianta "execuţie branşament/ racord cu altă firmă", obţinerea avizelor solicitate în certificatul de urbanism şi a autorizaţiei de construire, precum şi execuţia lucrării sunt realizate de către firma aleasă de solicitant. Etapele de procurare şi montare a buclei de măsură, precum şi recepţia lucrării sunt realizate de Apa Nova Bucureşti.

În cazul solicitării separării alimentării cu apă, poate fi necesară redimensionarea branşamentului utilizat în comun până la momentul separării.

Redimensionarea se face odată cu execuţia noului branşament, pe cheltuiala solicitantului separării.

Instalaţiile interioare trebuie să corespundă standardelor în vigoare şi să nu constituie un impediment pentru distribuţia apei potabile sau un pericol pentru branşament.

În cazul în care solicitantul este client al Apa Nova Bucureşti pentru un alt imobil, este necesar să nu figureze cu facturi neachitate.

  • ştiaţi că...
  • Apa conţine între 80 si 100 mg/l de calciu care poate să acopere între 15% şi 20% din necesarul nostru zilnic?

LiveZilla Live Chat Software