Avizul tehnic de branşare/ racordare şi proiectul

Avizul tehnic de branşare/ racordare şi proiectul

Avizul tehnic de branşare/ racordare este documentul scris, emis de Apa Nova Bucureşti, prin care se stabilesc condiţiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea şi execuţia branşamentului de apă, respectiv a racordului de canalizare şi prin care se stabileşte punctul de delimitare dintre reţelele publice şi instalaţiile interioare (proprietate privată a clientului).

Important! Pentru a putea solicita emiterea avizului tehnic de branşare/ racordare şi a proiectului este necesară obţinerea în prealabil a avizului de principiu cu achitarea taxei aferente.

După primirea avizului de principiu (pozitiv) pentru executarea unui branşament/ racord, se va solicita emiterea avizului tehnic şi întocmirea proiectului. În această etapă sunt necesare depunerea documentelor menţionate mai jos precum şi achitarea taxei aferente:

 • copie BI/CI
 • Certificat de urbanism pentru execuţie branşament/ racord eliberat de Primăria de sector - copie
 • proiectul instalaţiei interioare cu viza unui verificator atestat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
 • în cazul separărilor:
  • breviar de calcul necesar redimensionării branşamentului
  • protocol încheiat între părţi privind stingerea eventualelor datorii existente pe branşamentul comun
  • acordul părţilor privind realizarea noului branşament/ racord
 • dovada achitării contravalorii serviciilor de proiectare.

Important! Solicitarea avizului tehnic şi a proiectului se face în termenul de valabilitate a avizului de principiu (12 luni). Apa Nova Bucureşti informează clientul în legătură cu: finalizarea proiectului, avizul tehnic şi devizul estimativ al lucrării. Avizul se eliberează solicitantului sau unui împuternicit al acestuia, cu prezentarea documentului eliberat în acest scop şi însoţit de copia BI/ CI a împuternicitului şi cu achitarea taxei aferente.

 • ştiaţi că...
 • Puteţi verifica dacă aveţi pierderi ascunse, verificând contorul seara înainte de culcare şi dimineaţa la trezire: dacă sesizaţi o diferenţă de consum, înseamnă că există o pierdere ascunsă pe reţeaua de apă.

LiveZilla Live Chat Software