Avizul de principiu

Avizul de principiu

Avizul de principiu este documentul scris, emis de Apa Nova Bucureşti, prin care se comunică solicitanţilor informaţii despre posibilitatea sau imposibilitatea conectării imobilului la reţelele publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, sau privind execuţiile de legături noi, mutare/redimensionare branşament/ racord, sau separare corp imobil/spaţiu comercial/ scară bloc.

Pentru obţinerea avizului de principiu este necesară depunerea documentelor menţionate mai jos şi achitarea taxei la sediul Centru Relații Clienți și Casierie Apa Nova Bucureşti din Str. Dinu Vintilă nr. 11, sector 2, Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei):

 • copie act de proprietate/act de închiriere/copie după Hotărârea Judecătorească de constituire în Asociație de Proprietari;
 • copie BI / CI proprietar;
 • două copii xerox plan cadastral 1:500 pe care să fie poziţionată proprietatea;
 • copie xerox plan încadrare în zonă, scara 1:2000, pe care să fie poziţionată proprietatea;
 • pentru persoane juridice este necesară o copie a Certificatului Unic de Înregistrare la Registrul Comerţului şi/ sau a Certificatului de Înregistrare Fiscală;
 • pentru persoane juridice este necesară o copie a Autorizației de funcționare spațiu comercial;
 • copie de aviz de amplasament (pentru construcțiile noi);
 • prezentarea tuturor condițiilor din pliant separare apartamente condominii;
 • prezentarea acordului scris din partea tuturor proprietarilor din condominiu (se va preciza și numărul total de apartamente).
   

Suplimentar mai pot fi necesare şi actele:

 • breviar de calcul pentru necesarul de debit de apă;
 • inventar de coordonate tip STEREO 1970 sau STEREO LOCAL (al punctelor de contur, certificat de firmă de cadastru autorizat) pentru proprietate;


Întrucât avizul va fi transmis prin curierat rapid  este necesar ca înscrisurile privind destinatarul avizului şi adresa de corespondență să fie corecte, complete şi evidenţiate în clar pe cererea de aviz.

Odată cu depunerea documentaţiei pentru aviz este necesară şi achitarea taxei de eliberare a acestuia. Puteţi consulta lista completă a tarifelor serviciilor conexe aici.


 • ştiaţi că...
 • Pentru a fi în formă zilnic, trebuie să beţi între 6 şi 9 pahare de apă?

LiveZilla Live Chat Software