08 Iun 2011 - Apa Nova va implementa sistemul integrat de canalizare pentru BucureștiCaseta colectoare de ape uzate de sub râul Dâmbovița va fi modernizată în următorii trei ani printr-o investiție Apa Nova București în valoare de peste 39 milioane de Euro.

Stația de Epurare de la Glina va fi predată în operare societății Apa Nova București de către Municipiul București.București, 8 iunie - Apa Nova București a anunţat astăzi modalitatea de implementare a strategiei Municipiului Bucureşti privind sistemul integrat de canalizare pentru capitală.

Apa Nova București a preluat în concesiune caseta colectoare de ape uzate la data de 17 mai 2011 în urma semnării Actului Adițional nr. 7 la Contractul de Concesiune.

Studiul tehnic efectuat în ultimul an de către Apa Nova asupra condițiilor de funcționare ale casetei de ape uzate demonstrează o stare actuală precară care generează disfuncționalități în sistemul de canalizare și provoacă, din ce în ce mai des, inundații în anumite zone ale Municipiului București atunci când apar evenimente pluviometrice deosebite.

Caseta de sub râul Dâmbovița are o lungime de aproximativ 18 km în plan și de 45 km în desfăşurare, iar capacitatea actuală de preluare a apelor uzate este de sub 50%.

În baza Actului Adițional nr. 7, Apa Nova București s-a angajat pentru întreținerea și modernizarea casetei printr-un plan de investiții semnificative în valoare de 39.270.000 Euro si pe o durată de trei ani. Planul de modernizări presupune amenajări pentru descărcarea casetei în râul Dâmbovița și în Stația de Epurare Glina, decolmatarea casetei și eliminarea punctelor de blocaj major. Totodată, Apa Nova București va implementa o strategie unitară de dezvoltare printr-o gestionare eficientă a sistemului de colectare și transport al apelor uzate.

Sistemul de canalizare actual

Primele canale au fost construite in Bucureşti în anul 1828, iar între 1900 și 1950 au fost construite principalele canale colectoare cu diametre mai mari de 150 cm. Conceptul inițial a fost acela de sistem unitar atât pentru apele uzate cât și cele meteorice datorită costului redus de exploatare și asigurarea de servicii aferente unei populații sub 1 milion de locuitori la vremea respectivă. Suprafața de colectare a apelor meteorice nu depășea la acea dată 5000 ha.
Astăzi, sistemul unitar de canalizare trebuie să răspundă nevoilor unei populații ce depășește 2 milioane de locuitori în timp ce suprafața de colectare a apelor meteorice depășește 23.000 ha.

Sistemul de canalizare asigură activitățile și procesele necesare colectării, transportului și epurării apelor uzate prin racorduri, canale colectoarea, stații de pompare apă uzată și stații de epurare.

Un sistem de canalizare integrat

Sistemul de canalizare integrat al orașului București presupune peste 100.000 de racorduri ale imobilelor, cu o lungime totală de aproximativ 800 de km, 61.000 de cămine de inspecție și o lungime totală a rețelei de canalizare de 2100 de km, 42.000 de guri de scurgere a apei pluviale cu o lungime totală a racordurilor de aproximativ 210 km, 23 de stații de pompare apă uzată, caseta de apă uzata de sub râul Dâmbovița și viitoarea Stație de Epurare a Apelor Uzate Glina (proiect al Municipiului București, în curs de finalizare Fazei I)

Stația de Epurare Ape Uzate Glina

Necesitatea dezvoltări unui sistem complex de canalizare a fost resimțită încă din perioada anilor '70 - '80. Ca urmare, în completarea casetei de sub râul Dâmbovița la mijlocul anilor '80 s-a început construirea unei stații de epurare a apelor uzate în vecinătatea comunei Glina. După anul 2000, necesitatea existenței unei stații funcționale de epurare a apelor uzate a devenit din ce în ce mai evidentă. In 2004, Comisia Europeana și Guvernul României au decis să participe la co-finanțarea proiectului semnând un memorandum de finanțare pentru Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate București - Faza 1.
Prima etapa de finanțare a stației de epurare Ape Uzate de la Glina a presupus fonduri nerambursabile ISPA (Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare) acordate de către Comisia Europeană, împrumuturi obținute de la Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare de către Primăria Municipiului București și garantate de Guvernul României.
În acest an, prima fază se va finaliza, Stația de Epurare a Apelor Uzate Glina urmând a fi predată spre operare societății Apa Nova București.

Pentru mai multe detalii, contactați:

Monica Rǎuţu
Tel: 0744508772
E-mail: [email protected]

Sabina Stirb
Tel: 0746 226 832
E-mail: [email protected]

  • ştiaţi că...
  • In fiecare zi, corpul uman pierde în medie 2,5 l apă?

LiveZilla Live Chat Software