Reactualizarea contractului

1. Ce înseamnă contract reactualizat?

Începând cu luna iulie a anului 2009, contractul de furnizare şi de prestare servicii de alimentare cu apă şi de canalizare a fost modificat conform Ordinului nr. 90/ 2007 al Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C. Astfel, este obligaţia dumneavoastră să semnaţi noul contract.
Furnizarea şi/sau prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Bucureşti se realizează numai pe baza contractului încheiat cu Apa Nova Bucureşti. Modalitatea de încheiere şi cuprinsul contractului de furnizare şi/sau prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare sunt reglementate prin lege.
Apa Nova București vine în întâmpinarea dumneavoastră pentru îndeplinirea obligaţiei legale de semnare a contractului.

2. Ce trebuie să faceţi pentru a semna contractul de alimentare cu apă şi de canalizare?

a. Identificați categoria de client din care faceți parte
Utilizator individual
Utilizatorul individual este persoana fizică sau juridică care deţine în calitate de unic proprietar un imobil şi care beneficiază individual de serviciile de alimentare cu apă şi/sau de canalizare. Utilizatorul individual poate fi:
• Utilizator casnic (unic proprietar pe imobil)
• Instituţie publică
• Societate comercială

Utilizator colectiv
Utilizatorul colectiv este un grup de persoane fizice şi/sau juridice care deţin în proprietate comună un imobil şi care beneficiază în comun de serviciile de alimentare cu apă şi/sau de canalizare. Utilizatori colectivi pot fi:
• Utilizator casnic (mai mulți proprietari pentru un singur imobil)
• Asociaţie de proprietari
• Instituţie publică
• Societate comercială

b. Identificați care sunt actele necesare pentru reactualizarea contractului, selectând categoria de client în care vă identificaţi:

Utilizatorul individual este persoana fizică sau juridică care deţine în calitate de unic proprietar un imobil şi care beneficiază individual de serviciile de alimentare cu apă şi/sau de canalizare. Utilizatorul individual poate fi
Utilizator casnic
Instituţie publică
Societate comercială

Utilizatorul colectiv este un grup de persoane fizice şi/sau juridice care deţin în proprietate comună un imobil şi care beneficiază în comun de serviciile de alimentare cu apă şi/sau de canalizare. Utilizatori colectivi pot fi:
Utilizator casnic (mai mulți proprietari)
Asociaţie de proprietari
Instituţie publică
Societate comercială

c. Transmiteți documentele necesare încheierii contractului
Transmiteți documentele necesare încheierii contractului, utilizând formularul de contact online (categoria Contract, subcategoria Încheiere contract) sau pe adresa de e-mail [email protected] Odată cu transmiterea actelor, vă rugăm să furnizați și un număr de telefon valid la care puteți fi contacta în cazul în care mai sunt necesare completări.
Documentele pot fi transmise prin curier sau depuse personal la sediul Centru Relații Clienți și Casierie Apa Nova București situat în Str. Dinu Vintilă nr. 11, sector 2, Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei), București (în intervalul orar: luni - vineri: 07:30 - 19:30.

d. Validarea și semnarea contractului
Un reprezentant Apa Nova București completează contractul pe baza documentelor transmise. După realizarea contractului, reprezentantul societății noastre vă contactează pentru a vă invita să semnați, ulterior intrând în posesia exemplarului dvs.
IMPORTANT!

În cazul în care aveţi deja un contract încheiat cu societatea noastră, dar:
• v-aţi mutat;
• aţi vândut;
• aţi cumpărat recent o proprietate;
• aţi desemnat un alt reprezentant în relaţia contractuală cu societatea noastră,
este necesar să reglați situația contractuală. Reactualizarea situaţiei contractuale vă permite accesul la toate serviciile societăţii noastre.

Dacă nu sunteţi titularul contractului de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă și/sau de canalizare, sunaţi la Call Center Apa Nova București 021 207 77 77 sau *7777 (număr apelabil din reţelele Telekom, Orange şi Vodafone la tariful practicat în aceste reţele) sau scrieţi-ne completând formularul de contact de pe site pentru a afla cum să deveniţi clientul nostru.
  • ştiaţi că...
  • Gravitatea fenomenului de deshidratare variază cu vârsta şi deshidratarea poate avea repercusiuni asupra sănătăţii: scăderea tensiunii, tulburări neurologice, alterarea rapidă a stării generale?

LiveZilla Live Chat Software