Contul online

În contul online aveţi posibilitatea de a:

  • consulta informațiile legate de contractul de furnizare și de prestare a serviciilor de alimentare cu apă și/sau de canalizare încheiat cu societatea Apa Nova București

  • vizualiza ultimele 6 facturi emise cu posibilitatea de descărcare sau de imprimare

  • efectua plăţi online

  • transmite indexul 

  • vizualiza ultimele 12 indexuri înregistrate şi facturate, modalitatea de citire a acestora, consumul de apă în m3 precum şi evoluţia consumului prin generarea unui grafic.

1. Cine poate crea contul online ?

 Contul online poate fi creat în secţiunea Spaţiu Clienţi din site-ul www.apanovabucuresti.ro numai de către clienţii Apa Nova Bucureşti sau de reprezentanţii legali ai acestora (în cazul AP,AE şi IP), în baza unei adrese de e-mail valide.

În cazul în care nu sunteți titular de contract/reprezentant legal este necesar să ne transmiteţi documentele:

- împuternicire semnată şi ştampilată, după caz

- CI/BI împuternicit

- CI/BI titular de contract/ reprezentant legal

 2. Care sunt paşii pentru crearea contului meu online?

 Accesaţi modulul Spaţiu Clienţi şi completaţi datele solicitate în formularul "Crearea spaţiului meu online". Datele solicitate marcate cu * sunt obligatorii.
In formular sunt 2 tipuri de date solicitate.
a) datele persoanei care creează contul (poate fi alta decât titularul contractului - în cazurile AP, AE)
• *Tipul de client (alegeţi: Persoana fizică / Asociaţie de proprietari / Societate comercială sau Instituţie)
• *E-mail (pe baza adresei de e-mail vă accesaţi contul online)
• *Parola
• *Repetare parolă
Apelativ
• *Nume
• *Prenume
• Data naşterii
• Sex
Contact
• Telefon mobil
• Telefon fox
• Fax
• IM
• Web URL
Adresă reprezentant
• Cod poştal
• Strada
• Număr
• Bloc
• Scara
• Etaj
• Apartament

Datele contractuale pe baza cărora se fac verificările de autentificare:
• *Cod de client
• *Prenume ( prenumele rezentantului în cazurile AP şi AE)
• *Nume (numele reprezentantului în cazurile AP şi AE)
• E-mail
• *Telefon
• CNP (CNP-ul reprezentantului în cazurile AP şi AE)
• *Seria unei facturi din ultimele 6 luni
• Seria unei facturi din ultimele 6 luni (diferită de prima)
• Numărul de contract

 Pentru tip de client - Asociatie de Proprietari alte date solicitate:
• *Denumirea Asociației de Proprietari
• *Pozitie (funcţia pe care o ocupă creatorul contului în cadrul AP)

 Pentru tip de client - Societate comercială/ Instituţie ,alte date solicitate:
• *denumirea companiei
• *domeniul de activitate
• *poziţie
• *CUI
• *Număr de înregistrare la Registrul Comerţului
• *Banca
• *IBAN
Atenţie!
Transmiterea cererii se poate face numai după bifarea căsuţei « *Sunt de acord cu termenii și condițiile expuse mai sus ».
În formularul de înregistrare sunt prezentaţi termenii şi condiţiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, termenii legali de utilizare a aplicaţiei online şi a site-ului.

Lansaţi comanda prin butonul « Trimite ».
Primiţi pe adresa de e-mail introdusă la crearea contului un mesaj instant de înregistrare a cererii.
Accesaţi contul cu adresa de email şi parola introduse în formularul de înregistrare.

 3. Sunt titular de contract la mai multe coduri de clienţi. Cum îmi creez un cont online ?

 Urmaţi paşii pentru crearea contului online menţionaţi mai sus. Aveţi posibilitatea introducerii mai multor coduri de client accesând butonul « Adauga alt cod de client ».
Dacă v-aţi creat deja un cont online pentru un singur cod de client puteţi adăuga ulterior şi alte coduri direct din spaţiul dvs. online. După lansarea solicitării primiţi pe e-mail un nou status cu codurile de client aferente contului dvs.
Precizăm că serviciul de cont online se poate activa pentru o singură adresă de e-mail la care se pot adăuga mai multe coduri de clienţi.

 4. Pot crea mai multe conturi pentru același cod de client?

 Relația contractuală între Apa Nova București și client se realizează cu o singură persoană (titular de contract, reprezentant legal). Un reprezentant poate crea un cont care să cuprindă mai multe coduri de client.

 5. S-a modificat titularul de contact. Cum procedez ?

 Dacă sunt aduse modificări în datele înscrise în contractul încheiat cu Apa Nova Bucureşti este necesar să ni le aduceţi la cunoştinţă pentru a nu influenţa prestarea serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare, precum şi a serviciului de vizualizarea online a facturilor. Ne puteţi contacta prin calea cea mai avantajoasă pentru dvs. :
• telefonic (non stop): 021 207 77 77 sau *7777 (număr apelabil din reţelele Telekom, Orange şi Vodafone la tariful practicat în aceste reţele)
• online: www.apanovabucuresti.ro sau e-mail la [email protected]
• personal: la Centru Relații Clienți și Casierie din Str. Dinu Vintilă nr. 11, sector 2, Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei). Program: L-V: 07:30 - 19:30.

 6. Ce servicii sunt incluse în Contul online ?

 a) consultarea facturilor - se pot vizualiza şi descarca ultimele 6 facturi emise pentru fiecare cod de client. Dacă doriţi o situatie pentru o perioada mai lungă, vă rugăm să ne contactaţi prin formularul online de contact.
b) consultarea datelor referitoare la contractul încheiat cu Apa Nova Bucureşti.
c) plata online a ultimelor 6 facturi.
d) vizualizarea ultimelor 12 indexuri înregistrate şi facturate, modalitatea de citire a acestora, consumul de apă în mc precum şi evoluţia consumului prin reprezentare grafică.

 7. Ce modificări pot efectua în cadrul contului online ?

 În contul online pot fi operate urmatoarele acţiuni:
a) schimbarea denumirii reprezentantului - în cazul AL, AP dar adresa de email nu se schimbă
b) modificarea adresei de email (înseamnă implicit schimbarea titularului de cont online). Solicitarea se realizează prin formularul de contact Relaţii Clienţi.
c) puteţi schimba parola ori de câte ori doriţi. Dacă aţi uitat parola contului online puteţi transmite o cerere şi primiţi pe adresa de email utilizată la crearea contului o noua parolă.

 8. De ce nu pot accesa datele contului online ?

 Înainte de toate asiguraţi-vă că aţi scris corect parola de accesare a contul online şi că adresa de e-mail este scrisă cu litere mici.
În cazul în care la crearea contului online vi s-a solicitat împuternicire de gestionare a contului în numele titularului de contract şi nu le-aţi transmis în termenul precizat, contul a fost şters. Pentru reactivare este necesară contactarea la adresa de e-mail [email protected] apanovabucureti.ro şi transmiterea documentaţiei solicitate anterior.

Dacă ați uitat parola transmiteţi o solicitare pentru resetarea parolei direct de pe site, accesand butonul din stanga, sus « Am uitat parola ». Introduceţi adresa dvs de e-mail (utilizata la crearea contului online) şi apăsaţi butonul Trimite. Veţi primi ulterior un nou mesaj, cu o parolă diferită, generată automat. Acesaţi contul dvs. online cu noua parolă generată de sistem.

 9. De ce nu pot vizualiza datele în contul online?

 Codul de client pe care îl doriţi ataşat contului dumneavoastră online a fost alocat unui alt cont online deoarece nu aţi transmis împuternicirea în termenul solicitat.
În cazul în care s-a realizat recontractarea serviciilor de apă şi/ sau canalizare (s-a alocat un nou cod de client) datele din contul online nu mai pot fi vizualizate. Este necesară introducerea noului cod de client în contul dumneavoastră online.
În cazul rezilierii contractului pentru furnizarea serviciilor de apă şi/ sau canalizare datele din contul online nu mai pot fi vizualizate.
Dacă niciuna din variantele de mai sus nu se aplică situaţiei dumneavoastră există probabilitatea unei erori de conexiune, vă rugăm să reveniţi mai târziu.

 10. De ce la completarea formularului îmi apare mesajul - cel puţin unul dintre coduri nu se validează?

 Codul de client pe care îl doriţi ataşat contului dumneavoastră online este déjà introdus în alt cont online. Dacă doriţi ataşarea codului de client în contul dumneavoastră online este necesară prezentarea dovezii că sunteţi titularul de contract sau persoana împuternicită sau reprezentantul legal.

 11. Cum îmi pot modifica adresa de e-mail folosită la accesarea contului?

Contul online se crează în baza unei adrese de e-mail valide. În cazul modificării adresei dumneavoastră de e-mail este necesară transmiterea unei solicitării prin formularul de contact Relaţii Clienţi (aceasta implică stergerea contului online şi activarea unui alt cont online în baza noii adrese de e-mail) şi lansarea unei noi cereri de creare a contului.
În cazul în care nu sunteți titular de contract/reprezentant legal este necesară transmiterea unei împuternicirii de administrare a contului nou creat.

  • ştiaţi că...
  • Apa conţine între 80 si 100 mg/l de calciu care poate să acopere între 15% şi 20% din necesarul nostru zilnic?

LiveZilla Live Chat Software