Contorul

Contorul

1. Cum pot să fiu sigur de buna funcţionare a contorului meu de branşament?

Pentru a verifica dacă un contor funcţionează corect, faceţi testul următor cu ajutorul unei găleţi sau al unui bidon de 15 sau 20 litri: asiguraţi-vă că toate robinetele sunt bine închise, apoi umpleţi găleata/ bidonul.

Consumul indicat pe contor trebuie să corespundă cu cantitatea de apă vărsată în găleată/ bidon.

Funcţionalitatea contorului poate fi verificată şi prin realizarea unei expertize metrologice. Mai multe…

2. De ce se înlocuieşte contorul de apă?

Contorul montat pe branşamentul de apă este aparatul de măsurare a volumului de apă consumat de dumneavoastră. Calitatea principală a tipului de contor folosit de Apa Nova Bucureşti este fiabilitatea lui. Pentru a garanta această fiabilitate, contorul este supus unei verificări metrologice odată la cinci ani, respectiv șapte ani în cazul contoarelor montate din noiembrie 2012. Cu această ocazie se înlocuieşte contorul cu unul verificat metrologic.

Întreţinerea contorului intră în responsabilitatea clientului.

3. Cine plăteşte înlocuirea contorului?

Apa Nova Bucureşti este proprietarul contorului de branşament. Înlocuirea gratuită a contorului se realizează la expirarea termenului de valabilitate metrologică, la depistarea unor probleme tehnice în cadrul controalelor regulate etc.

Dacă aveţi îndoieli legate de corectitudinea înregistrării contorului, se poate solicita verificarea metrologică a contorului.

Mai multe despre verificarea metrologică…

4. Doresc să mut contorul. Cum trebuie procedat ?

Actele necesare pentru această operaţiune sunt:

 • cerere tip
 • copie plan de situaţie cu reţele scara 1:500
 • plan de încadrare în zonă scara 1:2000
 • copie act de proprietate
 • copie act de identitate sau copie Certificat Unic de Înregistrare la Registrul Comerţului în cazul agenţilor economici


În urma avizului pozitiv se întocmeşte un proiect de execuţie a lucrării.

5. Cum se citeşte indexul contorului?

Indexul care trebuie citit este reprezentat de cifrele scrise cu culoarea neagră (tamburii contorului). Acestea nu sunt despărţite de nicio virgulă. Unitatea de măsură este metrul cub (m3). Subdiviziunile nu se citesc.

6. De ce apar diferenţe de înregistrare între contorul de branşament şi suma cantităţilor înregistrate de repartitoarele de costuri din apartamente?

După contorizarea la nivel de apartament, se constată uneori diferenţe între suma cantităţilor înregistrate de repartitoarele de costuri din apartamente şi cantităţile înregistrate de contorul de branşament.

Aceste diferenţe pot fi determinate de:

 • diferenţe de clasă de precizie - contoarele de branşament au clasa B, în timp ce mare parte din repartitoarele de costuri din apartamente au clasa de precizie A. Contorul de branşament înregistrează întreaga cantitate de apă ce trece spre consumator, în timp ce repartitoarele de costuri din apartamente nu au această capacitate.
 • pierderi de apă înainte de repartitoarele de costuri din apartament - în funcţie de locul de montare, practica demonstrează că, prin cumulare, pierderile de apă pe instalaţiile interioare pot să fie semnificative, fără a fi înregistrate de repartitoarele de costuri din apartamente. Ele pot fi cauzate de avarii ale sistemului interior de distribuţie sau de instalaţii neetanşe.
 • puncte de consum necontorizate în imobil - sunt frecvente cazurile în care în imobil există puncte de consum necontorizate: robinete în spălătorii, la ghenele de gunoi sau în subsolurile blocurilor. Aceste robinete, dacă sunt folosite pentru umplerea butoaielor de murături, udat grădina din faţa blocului sau pur şi simplu curg în voie pentru că nu deranjează pe nimeni, reprezintă o mare sursă generatoare de consumuri.
 • poziţia de montare a repartitoarelor de costuri din apartament - dacă nu se respectă cu stricteţe poziţia de montare a repartitoarelor de costuri din apartament indicată de producător (de regulă, orizontal), la o deviere cât de mică a poziţiei de montare, acestea înregistrează greşit.
 • necorelarea momentelor de citire - decalajul calendaristic dintre data citirii contorului de branşament şi data citirii repartitoarelor de costuri din apartament determină şi ele aceste diferenţe.

Repartitoarele de costuri din apartament au rol orientativ de consum în interiorul imobilelor. Modul de repartizare a consumului/ cheltuielilor în interiorul imobilului este responsabilitatea exclusivă a Asociaţiei de proprietari/ locatari.

Recomandări
Pentru a reduce diferenţele dintre înregistrarea contorului de branşament şi suma înregistrărilor repartitoarelor de costuri din apartamente, vă recomandăm:

 • reparaţi şi întreţineţi toate instalaţiille interioare (inclusiv cele din subsolul blocului) în vederea eliminării pierderilor
 • montaţi repartitoarele de costuri în afara apartamentelor conform prevederilor legale şi prescrierii tehnice de montaj, pe scara blocului, pentru a putea fi corect supravegheate
 • citiţi repartitoarele de costuri în funcţie de data planificării pentru citirea contorului de branşament
 • depistaţi consumul fraudulos
 • contorizaţi toate sursele de apă din apartamente.
 • ştiaţi că...
 • Tenul va fi mai proaspăt şi luminos dacă beţi suficientă apă?

LiveZilla Live Chat Software