Tarife

Tarife

Apa Nova Bucureşti practică tarife UNICE pentru toţi clienţii:

 • apă potabilă: 3,61 lei/ mc (fără TVA); 3,93 lei/ mc (TVA 9% inclus)
 • canalizare: 1,9 lei/ mc (fără TVA); 2,07 lei/ mc (TVA 9% inclus)
Tarifele menţionate mai sus (fără cotă TVA) sunt avizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) prin Decizia nr. 88/26.06.2018 şi sunt puse în aplicare începând cu data de 01 iulie 2018.
Conform legislaţiei în vigoare, TVA-ul aplicat tarifului pentru prestarea serviciului de canalizare s-a diminuat de la 19%, la 9% începând cu 01 ianuarie 2019.

 


Ce servicii sunt incluse în tariful pentru apa potabilă şi pentru canalizare?
Captarea şi tratarea apei brute, transportul, pomparea şi distribuţia apei potabile, colectarea şi transportul şi epurarea (parţială) apelor uzate şi a celor meteorice sunt principalele servicii pe care Apa Nova Bucureşti le oferă clienţilor săi.

Cum se stabileşte tariful pentru apă şi canalizare?
Tarifele percepute de Apa Nova Bucureşti, atât pentru serviciul de alimentare cu apă potabila, cât şi pentru cel de canalizare, sunt stabilite în strictă conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune şi cu cele ale H.G. nr. 1019/2000.

Structura şi nivelul tarifelor au fost stabilite astfel încât:

 

 • să reflecte costul economic al furnizării serviciului:
  • costurile rezonabile suportate în mod eficient de către Apa Nova Bucureşti (cheltuieli de exploatare, întreţinere, dezvoltare, modernizare),
  • un nivel al rentabilităţii proporţional cu tipul şi riscul activităţii;
 • să reflecte funcţionarea eficientă a serviciilor;
 • să reflecte protecţia mediului.

 

Tarifele sunt aplicate numai cu avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - ANRSC.

De ce se modifică tarifele?
Conform prevederilor Contractului de Concesiune, tarifele sunt supuse la două tipuri de ajustări (creşteri sau descreşteri):

 

 • ordinare: tarifele sunt actualizate în funcţie de rata inflaţiei şi de cursul de schimb Leu/Euro; aceste ajustări se pot aplica doar atunci când inflaţia creşte/scade cu cel puţin 5%;
 • extraordinare: tarifele sunt actualizate pentru a compensa clienţii/ Apa Nova Bucureşti, în urma apariţiei unor evenimente neprevăzute (de exemplu; modificări ale legislaţiei, acordarea de fonduri nerambursabile etc.).

 

Ce este taxa municipală pentru apa uzată?
Taxa Municipală pentru Apa Uzată (TMAU) este destinată rambursării finanţării Fazei I a proiectului de reabilitare a staţiei de epurare a apelor uzate a Municipiului Bucureşti situată la Glina.

 

Această taxă este colectată de Apa Nova Bucureşti în numele şi pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti în baza Hotărârii CGMB nr. 317/ 29.10.2008. Taxa se aplică tuturor clienţilor (persoane fizice sau juridice) care beneficiază de serviciile de canalizare asigurate de Apa Nova Bucureşti.

Taxa Municipală pentru Apa Uzată se calculează şi se actualizează anual de către Municipiul Bucureşti. Pentru anul 2017, cuantumul Taxei Municipale pentru Apa Uzată a fost stabilit la 0,05 lei/ m3 deversat la canalizare (apă uzată şi apă meteorică). Începând cu 01 martie 2018 Consiliul General al Municipiului Bucureşti a hotărât majorarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apă Uzată la 0,09 lei/m3 apă uzată.

 

Cum se facturează serviciul de canalizare a apei pluviale?
Facturarea serviciului de canalizare a apei pluviale prestat de către Apa Nova Bucureşti se realizează în conformitate cu Ordinul 88/2007 al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală art. 215 alin.(1) care prevede: "cantitatea de apă pluvială preluată de reţeaua publică de canalizare se determină prin înmulţirea cantităţii specifice de apă pluvială, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator."

Cantitatea specifică de apă pluvială pentru persoane fizice este de 0.2 mc/mp/an, respectiv de 0.5 mc/mp/an pentru agenți economici (conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 820/2018) şi se înmulţeşte cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate la contractare.

 

 


Pentru a veni în sprijinul clienților noștri, am împărţit cantitatea anuală de apă pluvială pe fiecare factură, pentru numărul de zile cuprins în perioada de facturare.

 

 • ştiaţi că...
 • Organismul uman este format în proporţie de 70% din apă?

LiveZilla Live Chat Software