Încheierea de contracte individuale

Încheierea de contracte individuale

În urma modificării Legii nr. 241/ 2006 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare prin Legea 224/ 2015, Apa Nova Bucureşti încheie contracte individuale de furnizare în cadrul condominiilor.

Contractarea individuală se realizează la cerere, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în funcţie
de tipul de solicitare şi de tipul de imobil, astfel:


Contravaloarea lucrărilor/ demersurilor necesare contractării sunt suportate integral de către solicitanţi (proprietari de apartamente sau unităţi locative).

Factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare constituie titlu executoriu (art. 31, alin. 17, Legea 241/ 2006).

Definiţiile termenilor utilizaţi:

Condominiu:imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii care pot fi proprietăţi comune şi/sau individuale pentru care există o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară pentru fiecare unitate individuală aflată în proprietate exclusivă, reprezentată de locuinţe spaţii cu altă destinaţie.

Un condominiu poate fi:

  • un corp de clădire multietajat (imobil de tip "bloc")
  • un corp de clădire cu proprietăţi plasate pe orizontală (imobil de tip "casa vagon")
  • un ansamblu rezidenţial

Utilizator individual: persoana fizică sau juridică ce deţine, în calitate de proprietar ori cu drept de folosinţă dat de proprietar, un imobil cu branşament propriu de apă potabilă şi/ sau racord de canalizare şi care beneficiază de serviciile operatorului în baza unui contract de furnizare încheiat în nume propriu.

Unitate individuală:unitate funcţională componentă a unui condominiu formată din una sau mai multe camere de locuit şi/ sau spaţii cu altă destinaţie cu dependinţe, dotări şi utilităţi necesare, având acces direct şi intrare separată şi care a fost construită sau transformată în scopul de a fi folosită de regulă de o singură gospodărie.

Branşament:parte din reţeaua publică de alimentare cu apă care asigură legătura dintre reţeaua publică de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri.

Contor de branşament: aparatul de măsura a volumului de apă consumat de utilizator care se
montează pe branşament între două vane robinete la limita proprietăţii.

Contor cu telecitire:aparatul de măsura a volumului de apă dotat cu un dispozitiv electronic ce permite citirea la distanţă.

  • ştiaţi că...
  • De îndată ce corpul uman pierde 1% din greutate prin deshidratare, apare senzaţia de sete?

LiveZilla Live Chat Software