Condiţii necesare încheierii contractului

Condiţii necesare încheierii contractului

Pentru încheierea contractului de furnizare/ prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare este necesar ca:

  • imobilul pentru care se solicită furnizarea serviciului de alimentare cu apă şi/sau prestarea servicilui de canalizare trebuie să aibă branşament şi/sau racord propriu;
  • persoana care solicită încheierea contractului (direct sau prin împuternicit) trebuie să aibă drept de proprietate sau drept de folosinţă asupra imobilului pentru care se solicită furnizarea serviciului de alimentare cu apă şi/sau prestarea serviciului de canalizare.

Contractul de furnizare/ prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare se încheie, după caz, cu:

  • proprietarul imobilului sau împuternicitul acestuia, în cazul imobilelor individuale
  • persoana împuternicită de proprietari, în cazul imobilelor cu mai mulţi proprietari
  • reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia în cazul persoanelor juridice (instituţiilor publice, asociaţii de proprietari, societăţi comerciale etc.)
  • ştiaţi că...
  • Apa este mai importantă decât mâncarea? Un om poate supravieţui fără mâncare aproximativ o lună, însă fără apă doar o săptămână.

LiveZilla Live Chat Software