Modificarea contractului

Modificarea contractului

Contractul de furnizare/ prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare poate fi modificat prin act adiţional numai pentru următoarele situaţii:

  • schimbarea adresei de corespondenţă a titularului de contract
  • schimbarea persoanei care a fost împuternicită să semneze contractul
  • modificări ale suprafeţei construite şi/sau neconstruite a imobilului
  • modificări ale numărului şi tipului de persoane care locuiesc sau care desfăşoară activităţi în imobil
  • modificări ale caracteristicilor contorului de branşament

Începând cu luna iulie a anului 2009, contractul de furnizare şi de prestare servicii de alimentare cu apă şi de canalizare a fost modificat conform Ordinului nr. 90/ 2007 al președintelui  Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C.  Astfel, este obligaţia dumneavoastră să semnaţi noul contract.

Furnizarea şi/sau prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Bucureşti se realizează numai pe baza contractului încheiat cu Apa Nova Bucureşti. Modalitatea de încheiere şi cuprinsul contractului de furnizare şi/sau prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare sunt reglementate prin lege.

 

  • ştiaţi că...
  • Tenul va fi mai proaspăt şi luminos dacă beţi suficientă apă?

LiveZilla Live Chat Software