Serviciul factura electronică

  • Text font
    • +
    • -
Serviciul factura electronică
Factura electronică este serviciul gratuit de transmitere prin e-mail a facturii dumneavoastră pentru serviciile de alimentare cu apă și/sau de canalizare. Aveţi, astfel, acces oricând la factură şi protejăm totodată mediul înconjurător, prin reducerea cantităţilor de hârtie consumate.
Alegeţi Factura electronică pentru:
• a primi factura electronică în max 24 de ore de la emiterea sa;
• a avea acces oricând şi de oriunde la informaţiile din factură;
• a uita de stresul pierderii documentelor.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru primirea facturii prin e-mail?

1. Sunteți reprezentantul locatarilor dintr-un imobil sau reprezentantul legal desemnat de Asociația de Locatari/ Proprietari sau de societatea comercială în relația contractuală cu Apa Nova București.
Pentru a deveni reprezentantul oficial, în relația cu Apa Nova București S.A., este necesar să descărcați Împuternicirea aferentă categoriei de client pe care doriți să reprezentați, pe care îl regăsiți în secțiunea de Formulare și Documente. Acest document este necesar să fie completat și semnat de către titularul de contract/ reprezentantul legal și transmis scanat, însoțit de copiile celor două acte de identitate, pe adresa de e-mail [email protected] Ulterior, veți primi confirmarea înregistrării datelor.

2. Dețineți un contract de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă / de canalizare.
În acest caz, descărcați Declarația pentru titulari de contract aferent categoriei de client din care faceți parte, pe care îl regăsiți în secțiunea de Formulare și documente, iar după completarea și semnarea lui îl puteți transmite scanat, înoţit de copia actului de identitate, pe adresa de e-mail [email protected] Ulterior, veți primi confirmarea inregistrării datelor comunicate.

În cazul în care au intervenit modificări, aveți posibilitatea să ne puneți la dispoziție pe adresa de e-mail [email protected] actele necesare reactualizării contractului, în funcție de categoria din care faceți parte (identificați aici actele necesare reactualizării contractului).

  • Did you know that...
  • The human body contains 70% water?

LiveZilla Live Chat Software