Contractul de concesiune

Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Municipiul Bucureşti reprezintă documentul oficial prin care Municipiul Bucureşti a transmis societăţii Apa Nova Bucureşti dreptul şi obligaţia de a gestiona, eficientiza şi dezvolta pe cheltuiala şi pe riscul său serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare din Bucureşti, precum şi bunurile publice aferente acestuia, în schimbul plăţii unei taxe numite "redevenţă".

Puteţi consulta Contractul de Concesiune şi Actele Adiţionale ale acestuia în documentele ataşate acestei pagini.

Avantajele acordării concesiunii serviciilor către Apa Nova Bucureşti:

 • Tarife competitive ca urmare a procesului transparent de licitaţie internaţională, desfăşurat cu consultanţa şi sub supravegherea Grupului Băncii Mondiale;
 • Apa Nova Bucureşti trebuie să atingă şi să menţină indicatori de performanţă la standarde europene (nivele de servicii);
 • Veolia Eau a contribuit cu 35 milioane Euro net la capitalul social al societăţii Apa Nova Bucureşti;
 • Apa Nova Bucureşti are o viziune pe termen lung în spiritul unei dezvoltări durabile;
 • Apa Nova Bucureşti contribuie substanţial la bugetul local, prin plata taxelor şi impozitelor legale;
 • Apa Nova Bucureşti contribuie la dezvoltarea economică locală, având furnizori locali de lucrări, produse şi servicii;
 • Apa Nova Bucureşti face investiţii importante cu amortizări de lungă durată, ceea ce determină un impact minim în tarif;
 • Apa Nova Bucureşti se implică activ în viaţa socială a municipiului Bucureşti;
 • Politica de control a costurilor şi de dezvoltare durabilă implementată de Apa Nova Bucureşti permite aplicarea unui tarif echilibrat. Deşi face investiţii în medie de 20 milioane Euro/ an, Apa Nova Bucureşti practică unul dintre cele mai mici tarife din România: poziţia 14, la sfârşitul anului 2011, în ordine descrescătoare, dintre primele 33 de oraşe ale ţării.
 • Apa Nova Bucureşti întreţine şi modernizează bunurile publice concesionate;
 • Apa Nova Bucureşti beneficiază de experienţa de peste 150 de ani a Grupului Veolia.

Conformitatea cu nivelele de servicii

Prin Contractul de Concesiune încheiat cu municipiul Bucureşti, Apa Nova Bucureşti s-a angajat să respecte peste 20 de indicatori (nivele de servicii) care reflectă performanţa serviciilor prestate.

Pentru fiecare indicator au fost stabilite standarde şi termene de îndeplinire, cu scopul de a îmbunătăţi semnificativ calitatea serviciilor prestate de către Apa Nova Bucureşti pe durata concesiunii. Aceşti indicatori nu trebuie doar îndepliniţi la termenul impus, ci şi menţinuţi pe toată durata concesiunii. Repartizaţi în 4 categorii: serviciul de alimentare cu apă potabilă, serviciul de canalizare, servicii către clienţi, serviciul de alimentare cu apă industrială, indicatorii sunt evaluaţi anual de Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP).

AMRSP este o instituţie publică de interes local înfiinţată special de municipiul Bucureşti pentru rolul de autoritate de reglementare tehnică a concesiunii, având atribuţiile precizate în Contractul de Concesiune.

Dând click, puteţi accesa site-ul AMRSP.

Apa Nova Bucureşti poate aplica tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare numai după avizarea acestora de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.).

A.N.R.S.C. este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică ce funcţionează în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi în coordonarea Vice Prim-Ministrului şi are ca scop reglementarea, monitorizarea şi controlul la nivel central al activităţilor din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice aflate în sfera sa de reglementare.

Dând click, puteţi accesa site-ul ANRSC.

LiveZilla Live Chat Software